annonse
ANNONSØRINNHOLD
Ventilasjon av restauranter og kjøkken er en krevende oppgave. God luftkvalitet er både helsemessig og komfortmessig nødvendig.

Ventilasjon av storkjøkken

07-11-2017 1:22:33

Nå finner du et oppdatert Ventøk-blad om ventilasjon av restauranter og kjøkken.

God luftkvalitet er både helsemessig og komfortmessig nødvendig. For å eliminere prosjekterings- og byggefeil er det viktig at de involverte kommer sammen så tidlig som mulig i byggeprosessen – helst i forprosjektet. Det må bl.a. kartlegges arealbruk, kjøkkenutstyr og driftstider.

Ventilasjonsanlegget skal utformes slik at innemiljø i kjøkken og restauranten løses hver for seg, og uten å påvirke hverandre negativt.

Dette bladet tar også for seg fetthåndtering, sikkerhet, dimensjonering, varmegjenvinning og energieffektivisering av ventilasjonsanlegget på storkjøkken.

Du kan lese bladet på kompetansebiblioteket.no