annonse
ANNONSØRINNHOLD
NS-EN 12056-2 angir minste tillatte avløpsdimensjon til DN30 med minste innvendig diameter på 26 mm. Vanlige 32 mm plastrør har en innvendig diameter på ca. 28 mm og kan derfor benyttes der vi flere steder før var pålagt å benytte minst 40 mm.

Avløp fra utstyr med lufting

05-04-2017 2:43:55

NS-EN 12056-2 angir minste tillatte avløpsdimensjon til DN30 med minste innvendig diameter på 26 mm. Vanlige 32 mm plastrør har en innvendig diameter på ca. 28 mm og kan derfor benyttes der vi flere steder før var pålagt å benytte minst 40 mm.

Spillvannsledninger som bunnledninger skal være minst 75 mm i diameter, bortsett fra avløp til sluk som kan være 32 mm. Du finner dimensjontabellen om begrensninger for koblingsledninger med lufting i system III i Rørhåndboka 312.43.

Se bildet over som forklaring til tabellen. Mer om dette emnet finner du i Rørhåndboka 312.43 på kompetansebiblioteket.no