ANNONSØRINNHOLD
Tetthetsprøving av vann- og avløpsledninger: Rørhåndboka 312.31

Tetthetsprøve med vakuum?

19-02-2018 1:57:07

Tetthetsprøving: skal man tetthetsprøve avløpsledninger med vann, luft eller vakuum? les mer i Rørhåndboka 312.31 eler se en kort video om dette temaet hentet fra Frokostmøtet om nyhetene i Rørhåndboka 2018.

Foredragsholder: Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge.

Se videoen her.