ANNONSØRINNHOLD
Anlegg med store avstander krever to personer for en rasjonell gjennomføring av innreguleringsarbeidet.

Proporsjonalmetoden

07-03-2018 10:06:17

For at alle varme- og kjølelegemer (radiatorer, gulvvarme, varmebatterier etc.) skal få de vannmengder som er beregnet, må anlegget innreguleres. I et anlegg som ikke er innregulert vil det være store forskjeller mellom beregnede og virkelige vannmengder. Avgitt effekt vil altså ikke stemme overens med beregnet effekt. Som regel vil de varmelegemene som ligger nærmest kjelen få for store vannmengder mens de som ligger lengst bort vil få for lite.

For å dekke varmebehovet i de lengst bortliggende rommene har det vært vanlig å øke temperaturen i anlegget. Dette har ført til betydelig energisløsing fordi noen rom blir overoppvarmet og varmeoverskuddet må luftes ut. I den forbindelse er det nyttig å tenke på at en økning av romtemperaturen med 2 °C gir en økning av energiforbruket med 10–15 %. En grad under 23 °C øker kjølekostandene med 15–20 %. Energien er blitt for dyr til å sløses bort og det er viktigere enn noen gang å gjøre et grundig innreguleringsarbeid.

Prinsippet bak proporsjonalmetoden 

Proporsjonalmetoden bygger på prinsippet om at trykktapet over parallellkoplede radiatorer (eller radiatorkurser) skal være det samme, uansett hvor i anlegget du måler. På grunn av avhengigheten mellom trykktap og vannmengde, vil forholdet mellom vannmengdene i de enkelte kursene være konstant (proporsjonalt) og avhengig av den totale vannmengden. Dersom vi øker totalvannmengden i anlegget med 10 %, vil vannmengden gjennom hver av radiatorene (forutsatt parallellkopling) øke med 10 %. Prinsippet går altså ut på å måle vannmengdene over ventilene og beregne forholdet mellom målt og ønsket verdi:

λ = qmålt/qønsket

Den ventilen som har lavest forholdstall er mest ugunstig og brukes som referanseventil. Som regel er det den lengst bortliggende strupeventilen.

I en en modul bestående av en grenledning med flere parallellkoplede varmelegemer, hvis trykket endres i grenledningen, vil vannmengden i hvert legeme påvirkes proporsjonalt. Endres en av ventilene inne i modulen, vil de øvrige rørstrekkene påvirkes merkbart. Proporsjonalmetoden gjelder derfor kun for endringer utenfor modulen.

Les mer om forberedelser til innregulering, merking av komponentene og utstyr, og innreguleringsprotokoll i Rørhåndboka 324.10 på kompetansebiblioteket.no. Vil du vite mer om innregulering, anbefaler vi både Prenøk Håndboka og boka Vannbaserte- oppvarmings- og kjølesystemer.

Abonnér på Rørhåndboka digital her.