ANNONSØRINNHOLD
Hva er innholdet i hver enkelt del av standarden NS 3420 og hvilke deler trenger du eventuelt å anskaffe deg?

Den nye NS 3420

28-02-2018 3:49:37

NS 3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med byggeprosjekter og rehabilitering. Kravene kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider. Standarden kan være et navigasjonsverktøy for å finne fram til europeiske material- og utførelses­standarder. Delen NS 3420-0 lastes ned gratis her.

Nytt i årets utgave er at Del C Forberedende ytelser har blitt revidert og samtidig splittet opp i tre separate standarder: NS 3420-CD, -CH og -CU. I tillegg er det gjort endringer til Del K.

NS 3420-C Forberedende ytelser: For byggherrer og rådgivere som skal utarbeide beskrivelser inneholder de tre nye delene et sett med postgrunnlag, og tilhørende krav og bestemmelser. Dette bidrar til at det kan utarbeides mer presise og riktige beskrivelser som oppfyller nødvendige krav til kvalitet.

Miljøsanering, demontering og riving: NS 3420-CD inneholder krav og postgrunnlag for en beskrivelse av arbeider innenfor miljøsanering, demontering og riving.

Hulltaking og slissing: NS 3420-CH inneholder krav og postgrunnlag for en beskrivelse av arbeider i forbindelse med hulltaking og slissing.

Sanering av sopp og skadedyr: NS 3420-CU inneholder krav og postgrunnlag for en beskrivelse av arbeider i forbindelse med bekjempelse og sanering av soppangrep, inkludert muggsopp, ekte hussopp og annen råtesopp, ved bruk av metoder som rengjøring, fjerning av materialer, varmebehandling og kjemisk behandling.

VVS-foreningen organiserer kurs om NS 3420 i samarbeid med Standard Norge. Les mer på VVS-foreningen.no