ANNONSØRINNHOLD
Varmenormen er viktig og absolutt alle som jobber i VVS-bransjen, sier forfatteren Vidar Havellen i Norconsult.

Et lite stykke VVS-historie

13-04-2018 9:55:08

Arbeidet med å lage en varmenorm ble igangsatt i begynnelsen av 2000-tallet. Normen kom i bokformat i 2012. Den ble lansert med pomp og prakt i det nye Bellona-bygget på Vulkan i Oslo.

I 2006 ble det lagt planer om å fusjonere Varmenormen med Prenøk, men det ble ikke noe av. Grunnen var at mens innholdet i Prenøk er nyttig når man skal oppgradere et anlegg, eller for å forstå hvordan anlegget ble bygget og kravene som gjaldt da det ble prosjektert, beskriver Varmenormen hvordan vi ønsker at nye anlegg skal bygges og vedlikeholdes.
Varmeormen brukes ofte som henvisning i prosjekter, og har stor anerkjennelse i bransjen. Normen skal holdes vedlike og alltid være oppdatert etter dagens standarder, lover og krav. Dette fordi det er mange faktorer som påvirker hvordan vi bygger anlegg.
I 2016 foretok Varmenormenkomiteen en mindre revisjon, og flere revisjoner er i vente.
Hele normen er viktig og absolutt alle som jobber i VVS-bransjen burde ha tilgang til den. Normen lever i tett samspill med andre publikasjoner som Rørhåndboka og Prenøk, og disse utfyller hverandre veldig godt.

Les hele historien i Norsk VVS nr. 3/2018.

Varmenormen gis ut av VVS-foreningen og Rørentreprenørene Norge og er kun tilgjengelig i digital versjon på kompetansebiblioteket.no