ANNONSØRINNHOLD
Rørhåndboka er kjernen og det viktigste fra hele rørbransjen.

Hvor viktig er Rørhåndboka?

16-03-2018 2:31:43

Hvor viktig er Rørhåndboka for bransjen?
– For vår del er den veldig viktig. Rørhåndboka har nesten blitt som en bibel. Et veldig bra oppslagsverk, og vi deler den ut til alle våre rørleggere. Kommer det spørsmål til oss, bruker vi den ofte som henvisning. Kjernen og det viktigste fra hele rørbransjen finner du her.
I korte trekk er dette en ledende bok for hele bransjen. Jeg merker meg at ingeniørene også begynner å bruke den aktivt.

Hvordan bruker du Rørhåndboka, og hvilke kapitler er viktig for deg?
– Vi har en del opplæring av egne ansatte. Når vi har temakvelder o.l. bruker vi ofte Rørhåndboka. Vi jobber veldig tverrfaglig hos oss med alt fra automasjon til sprinkler. Da blir fort hele Rørhåndboka brukt.

 

Intervju med Øivind Ask, daglig leder i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift

Du kan abonnere på Rørhåndboka på VVSkunnskap.no