ANNONSØRINNHOLD
VVS-foreningen inviterer til heldagskurs over hele landet, for å sette fokus på riktig væskekvalitet i lukkede væskebårne energianlegg

​​Riktig væskekvalitet

02-02-2018 2:41:12

Se videopresentasjonen!

VVS-foreningen inviterer til heldagskurs over hele landet, for å sette fokus på riktig væskekvalitet i lukkede væskebårne energianlegg. Det er på tide at vi også ser nærmere på hvordan vi i bransjen best kan finne en felles standard som kan gjøre oss entydige og samlet.

Om kurset: ​
Vi vil gi en gjennomgang av viktige parametere for å måle vannkvalitet i lukkede væskebårne anlegg og fordelene med et godt vannbehandlingssystem. Kurset vil også omfatte ulike vann-behandlingsmetoder på markedet. I tillegg vil vi se på utfordringene ved manglende kravspesifikasjoner til væskekvalitet og gi kursdeltakere nødvendig kunnskap om vannbehandling. Dagens kvalitetskrav til drikkevann er tydelige,men for lukkede væskebårne anlegg ser vi derimot et behov for krav og nasjonale standarder som bransjen kan samle seg bak. Ulike aktører opererer med ulikt syn på god væskekvalitet og dokumentasjonen er ikke basert på en felles metode. I kurset vil det gjennomgås hvilke konsekvenser dette har for forbrukere og leverandører, og vise fordelene ved å utvikle spesifikke nasjonale krav til væskekvalitet og hva disse bør omfatte.​
Fagprogram:
• Viktigheten av vannbehandling
• Utfordringer med luft, korrosjon og sedimentering/beleggdannelse
• Utfordringer med biologisk aktivitet
• Viktigheten av rent vann og rene overflater
• Funksjon og utfordringer til ulike energibærere
• Ulike vannbehandlingsmetoder på markedet
• Ulike analyserapporter/analysemetoder
• Hvilke kravspesifikasjoner finnes i Norge
• På tide med en felles standard for hele vannbehandlingsbransjen.​

Les mer på VVS-foreningen.no