loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
UTSETTER: Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet åpner for å utsette oljeforbudet i deler av landet. FOTO: OED/SCANPIX.
UTSETTER: Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet åpner for å utsette oljeforbudet i deler av landet. (Foto: OED/Scanpix)

Klarer ikke oljefritt innen 2020

Georg Mathisen / 2017-09-25 11:54:58

Nettselskapene klarer ikke å skaffe nok strøm til å bytte ut oljefyrene med annen oppvarming. Nå åpnes for å utsette hele oljeforbudet i noen områder.

Strømmangel hindrer mange i å bytte oljefyring med varmepumpe.

– Den største bremsen vi har, er det elektriske nettet. Vi er på mange befaringer der det stopper opp når vi ser i sikringsskapet. Der er det ikke så mye å hente for den som vil fyre med annet enn olje, sier daglig leder Magnus Vegheim i Hitech Energy.

 HINDRES: Mange vil investere i varmepumpe eller andre miljøvennlige alternativer, men stoppes av dårlig strømtilgang, forteller Magnus Vegheim.HINDRES: Mange vil investere i varmepumpe eller andre miljøvennlige alternativer, men stoppes av dårlig strømtilgang, forteller Magnus Vegheim.

Kald vinter

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å varme opp boliger, offentlige bygg og næringsbygg med mineralolje.

Hitech Energy på Sollihøgda i Buskerud er blant dem som arbeider på spreng med å skifte ut oljefyrer med mer miljøvennlige løsninger. Men de kommer ikke i mål. Dårlig kapasitet på strømnettet gjør at mange kommer til å slite med oppvarmingen vinteren om drøye to år.

LES MER: Oljefyrutskiftingen tar av 

Det at ikke alle blir ferdige til 2020, er ikke noen krise i seg selv:

– Forbudet handler ikke om å ha en olje­kjele stående eller en oljetank liggende i kjelleren eller bakken – det handler om å bruke det. Hvem som helst kan jo skru av bryteren og gå over til å bruke olje­ovner eller en luft-til-luft-varmepumpe som er installert på to og en halv time. Men å konvertere alle disse oljekjelene over til alternative løsninger innen 2020, det går ikke, fastslår Vegheim.

Mangler strøm

Nettselskapene har nemlig ikke nok strøm å tilby, og ofte er det ikke mulig å ordne strømtilførselen, heller.

– Det vil si at de som kontakter oss i disse tider, som folk flest gjør – det er i siste halvår vi har mest omsetning – de rekker ikke å få svar fra nettselskapet før fyringssesongen er i gang. Og vi har fått nei på veldig mange boliger og beskjed om at de ikke får mer strøm, sier Magnus Vegheim.

Mange steder må nemlig trafoen byttes for at det skal bli mer strøm, og det er det ikke alltid netteieren vil eller har mulighet til å gjøre.

– Jeg har aldri vært kjempepositiv til bioolje: Den er dyr å kjøpe og har lavere virkningsgrad enn fyringsolje, pluss at vi har sett at drift og vedlikehold har vært problematisk på mange anlegg. Men for noen er det eneste alternativ fordi de ikke får mer strøm, konstaterer han. Andre har endt opp på fjernvarme som eneste mulighet, der dét er tilgjengelig.

Ampere størst utfordring

Når varmepumper må sikres med like mange ampere som ren elektrisk oppvarming ville ha krevd, betyr det mer strøm for de fleste:

– For en enebolig snakker vi om tre ganger 40 ampere, mens et hus som har vært fyrt med olje, gjerne har brukt to ganger 35. Dette er den største utfordringen vi har for å få fart i markedet, sier Vegheim.

– Vi kunne hatt veldig mye mer å gjøre og veldig mye mer flyt i arbeidet vårt om ikke det problemet hadde vært der, sier Magnus Vegheim i Hitech Energy.

Plikter å skaffe strøm

Statssekretær Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet stiller krav til nett­selskapene, men åpner også for utsettelse.

– Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å knytte nye kunder til nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskunder. Dersom en kunde som er tilknyttet nettet, etterspør økt kapasitet, har nettselskapet også plikt til å tilby dette, forteller han.

Holmen understreker at kundene ikke kan kreve å få økt kapasiteten gratis. Men nettselskapet må sørge for tilgang hvis kunden krever det og er villig til å betale.

Kan utsette

– Nettselskap skal melde fra uten ugrunnet opphold til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dersom utfasing av mineralolje til oppvarming antas å få betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, og hvor tiltak for å bedre forsyningssikkerheten ikke er mulig å gjennomføre innen forbudet trer i kraft, sier statssekretæren.

– NVE kan bestemme at forbudet ikke får anvendelse i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset periode, dersom hensynet til forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det. Slikt vedtak skal fattes før 1. januar 2020. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan det også fattes et slikt vedtak etter dette tidspunktet, fastslår Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse