loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
MÅ GJØRES RIKTIG: Vedlikeholdsetterslepet på VA er enormt i Norge. Sintef Byggforsks Maria Barrio Hernandez (innfelt) anbefaler å bruke riktige verktøy for å unngå å skifte rør som fortsatt kan fungere i flere tiår. (Foto: Shutterstock/Sintef).
MÅ GJØRES RIKTIG: Vedlikeholdsetterslepet på VA er enormt i Norge. Sintef Byggforsks Maria Barrio Hernandez (innfelt) anbefaler å bruke riktige verktøy for å unngå å skifte rør som fortsatt kan fungere i flere tiår. (Foto: Shutterstock/Sintef).

Etterslep VA: 210 milliarder kr

/ 2017-09-26 10:18:00

Vedlikeholdsetterslepet på ledningsnettet for vann og avløp er anslått til 210 milliarder kroner. Sintef anbefaler smartere planlegging og fornyelse.

Dårlig tilstand på VA-anlegg oppdages som regel først når drikkevannet blir dårlig eller man får tilbakeslag av avløpsvann fra avløpsnettet.

– Med smartere planlegging og fornyelse av anleggene kan man spare både penger og miljøet, skriver forskningsleder Maria Barrio Hernandez i fagbloggen «Forny rørene på riktig tidspunkt».

Velg riktige løsninger

Vedlikeholdsetterslepet på ledningsnettet for vann og avløp i Norge anslått til hele 210 milliarder kroner. Men ifølge Sintef Byggforsk er ikke planlegging av hvilke ledninger som skal fornyes til enhver tid ingen enkel og presis prosedyre.

Sintef har deltatt i en rekke store EU-prosjekter og utviklet støtteverktøy for kommuner som skal planlegge fornyelse av ledninger.

Optimalt tidspunkt

Flere norsk kommuner ser helhetlig på VA-systemene sine for å finne optimale tidspunkt for investeringer med hensyn til kostnad, risiko og ytelse.

– Hensikten er å optimalisere levetiden til ledningene samtidig som man forbedrer ytelsen og servicen til systemet, skriver forskningslederen.

De fleste norske kommuner har ledningsdatabaser med informasjon om ledningene som kan brukes til å lage både enkle og mer detaljerte fornyelsesplaner. I enkelte tilfeller er også informasjon fra kamerainspeksjon av avløpsrør eller brudd i drikkevannsledninger også tilgjengelig.

Sintef har utviklet modeller og verktøy for å vurdere tilstandsutvikling og forringelse av ledningsnettene. Noen av verktøyene fokuserer på nødvendig fornyelse og investering i lengre tidsperspektiv, opp mot 50 år, mens andre fokuserer på hvilke ledninger man skal skifte ut de neste ett til tre årene.

Langtidsverktøyet er det mest anvendte verktøyet i norske kommuner, og resultatet benyttes ofte i kommunenes hovedplaner.

Tallene spriker

Noen studier viser at flere norske kommuner kan og skal ligge under anbefalt nasjonal takt for fornyelse av ledningene.

Samtidig viser en nylig studie at en norsk kommune muligens underestimerer fornyelsesbehovet sitt med opptil 50 prosent.

– Slike store variasjoner i tallene understreker viktigheten av og behovet for å utføre mer utdypende lokale analyser. Ved å bruke gjennomsnittlig estimert levetid for ledninger og nasjonale tall for fornyelsestakt kan man ende opp med å fornye rør som fortsatt kan fungere i flere tiår, skriver Maria Barrio Hernandez.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse