loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
– Vårt håp er at Sprinklerskolen skal bli et grunnleggende tilbud som vil motivere og kvalifisere til videre opplæring og aktivitet i sprinklerfaget. Det er avgjørende at en montør kjenner til de ulike systemene, hvordan de fungerer, at sprinkler er et brannfag, hvilke regelverk vi installerer etter og korrekt bruk av komponentene rørleggerne forholder seg til, sier Håvard Grønstad, i Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd. (Foto: Brødrene Dahl)

Sprinklerskolen

/ 2016-04-04 07:05:29

Rørleggere som monterer sprinkleranlegg får nå et helt nytt opplæringstilbud: Sprinklerskolen.

Dette blir et grunnleggende og praktisk kurs rettet mot rørleggere som monterer ulike typer sprinkleranlegg i mange forskjellige typer bygg.

Her får de kunnskap om brann og får selv se hvordan et sprinkleranlegg fungerer. I tillegg får deltagerne kunnskap om ulike produkter, komponenter og systemer som finner. Og ikke minst, praktiske monteringsøvelser.

Det er Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd (FG), Teknologisk Institutt (TI), If Sikkerhetssenter og Brødrene Dahl som har gått sammen og utviklet Sprinklerskolen. På kurset får rørleggerne se på de ulike løsningene og produktene som finnes på markedet. Kurset vil gå over to dager, og avsluttes med en eksamen.

Etter endt kurs skal deltakerne for eksempel kunne dokumentere arbeid og avvik gjennom kunnskap om forskrifter og regler, vite når de skal stoppe arbeidet ved usikkerhet eller spørsmål til prosjekteringen, kjenne til de ulike former for sprinkleranlegg, hvor de benyttes og hvordan de virker, ta ut riktige sprinklerhoder til ulike anleggstyper, funksjon og plassering og mye mer.

– Sprinklerskolen skal nå bredden blant rørleggere som ikke skal FG-sertifiseres. Blant annet større foretak med mange rørleggere vil se dette som en mulighet til å heve kompetansenivået. Fortsatt må foretakene sørge for at sertifisert personell er til stede på byggeplassene for å tilfredsstille FG-krav, sier Per Arne Lindvik, fagsjef hos Teknologisk Institutt i Haugesund, i en pressemelding.

Kompetanse og trygghet

Målsetningen er at rørleggerne skal få økt kompetanse og trygghet på produktene og systemene, ha økt fokus og forståelse for hvor viktig det er at kvaliteten på arbeidet de utfører er god. Overordnet er målet økt sikkerhet for personer og materielle verdier som følge av brann.

Kun om lag 20 % av kurset er teoretisk, og kursene skal innledningsvis avholdes på If Sikkerhetssenter, og etter en innledende fase også på TI.

– Profesjonelle instruktører gir rørleggerne en trygg og god innsikt i hva brann egentlig er, og hvor alvorlig en brannsituasjon kan være. Vi har ulike typer sprinkleranlegg hvor rørleggerne skal få øve seg på. I tillegg skal vi nå ha et eget event for potensielle samarbeidspartnere, og interessen har vært stor så det gleder vi oss til, sier Morten Kolverud som er leder av If Sikkerhetssenter.

Det er ikke bare montørene selv som vil kunne dra nytte av økt kunnskap om å installere sprinkleranlegg på en så god måte som mulig. Både byggeiere og forsikringsbransjen er interessert i at disse anleggene skal fungere etter hensikten i en brannsituasjon.

– Har man et sprinkleranlegg med topp karakter, som er kontrollert og vedlikeholdt som det skal, så kan man få opptil 60 % rabatt på sin brannforsikring. Det sier litt om hvor viktig slike anlegg er, sier Kolverud.

Motivasjon

Målet er også at Sprinklerskolen skal motivere til videre utdannelse gjennom FG sin sertifiseringsordning for utførende og prosjekterende av sprinkleranlegg som arrangeres av TI i Haugesund.

– Vi mener deltakerne som har gjennomført Sprinklerskolen også har et meget godt grunnlag for å gå videre til FG-kursene for utførende og prosjekterende. Det betyr at Sprinklerskolen gir øket kompetanse til deltakerne, og i tillegg virke rekrutterende til andre gode kurs vedr. sprinkleranlegg.

– Sprinklerskolen skal derfor både gi et godt fundament for dem som jobber med å installere sprinkleranlegg og som et skritt på veien videre for dem som har planer om det. Sprinklerskolen er derfor ikke noen konkurrent i forhold til den allerede etablerte sertifiseringsordningen til FG. Dette blir snarere et supplement, sier Anders Thømt som er markedssjef hos Brødrene Dahl AS.

I tillegg til rørleggerne kan også andre grupper ha nytte av Sprinklerskolen.

– Blant annet rådgivende ingeniører som prosjekterer sprinkleranlegg, men som kan ha nytte av mer kunnskap om hvordan selve installasjonen utføres i praksis. Også personell fra brannvesenet, driftspersonell og vaktmestre vil ha nytte av kurset, sier Terje Hagelund, fagsjef på sikkerhetssenteret.

Planene er at man skal iverksette de første kursene allerede i løpet av annet kvartal.

– Basert på de tilbakemeldingene vi har fått fra potensielle kursdeltagere så er de entydig positive. Det er rett og slett veldig gøy å være med på denne etableringen, avslutter Morten Kolverud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse