loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KLAR SKATTETALE: Seksjonssjef Lene Marie Ringså (innfelt) i Skattedirektoratets rettsavdeling er tydelig: En lunsj spandert av en leverandør er normalt skattepliktig for arbeidstaker. (Foto: Skatteetaten)
KLAR SKATTETALE: Seksjonssjef Lene Marie Ringså (innfelt) i Skattedirektoratets rettsavdeling er tydelig: En lunsj spandert av en leverandør er normalt skattepliktig for arbeidstaker. (Foto: Skatteetaten)

– Du skal skatte av gratislunsjen

Arne Kongsnes / 2017-04-04 08:20:57

Har du som rørlegger blitt påspandert lunsj av grossist eller leverandører for eksempel på et hentelager? Skatteetaten mener du skal skatte av fordelen.

Selvangivelsen som begrep er i dag historie. Nå heter det «Skattemelding for formues- og inntektsskatt – for lønnstakere og pensjonister mv. 2016». Vi signerer ikke på papir og «på ære og samvittighet», men elektronisk. Lønnsmottakere Norge rundt logger inn på altinn.no og gjør hele jobben der. Personlige skatteytere må levere senest 30. april, næringsdrivende har frist til 31. mai.

Skatteplikt er hovedregel

Skattelovverket er komplisert. Hva skal du oppgi til beskatning – og hva er greit?

Vi ga skatteetaten Skatteetaten følgende eksempel: En rørlegger jobber hjemme hos deg med å installere en ny varmtvannsbereder. I lunsjen reiser han til hentelageret til grossist/leverandør x for å spise, der får nemlig mange rørleggere gratis lunsj. Altså: Er gratislunsjen skattepliktig?

Skatteetaten ønsker ikke å kommentere dette eksempelet spesielt, men generelt svarer seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skattedirektoratets rettsavdeling slik:

– Fordel ved helt eller delvis fri kost i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig. Når kunder, leverandører eller lignende spanderer lunsj på arbeidsgivers ansatte er dette en fordel vunnet ved arbeid som er skattepliktig for den ansatte. For en næringsdrivende vil det være tilsvarende skatteplikt som fordel vunnet ved virksomhet.

Unntak for møter og kurs

Skatteetaten understreker at det er et unntak for mat som serveres i forbindelse med møter og kurs.

– Mat som serveres i slike sammenhenger kan serveres skattefritt til både interne og eksterne deltakere, men det er en forutsetning at kostnadene til serveringen er rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møtet/kurset, sier Ringså.

Du kan lese mer om reglene her: Naturalytelser i arbeidsforhold (se punkt 4.25)

Hvor stort er problemet?

Under VA/VVS møteplass 2016 presenterte konsulentselskapet Menon Economics rapporten  «VA/VVS Selvbilde, utfordringer og muligheter» på på oppdrag fra arrangørene Rørentreprenørene Norge, Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og VA og VVA Produsentene (VVP).

Der trekker Anne Espelien og Marcus Gjems Theie i Menon Economics på egne vegne frem et konkret eksempel på et rørleggerfirma som skulle skifte ut en fyrkjele. Vi siterer fra rapporten:

  • Kunden registrerte når bedriften som utførte oppdraget kom og dro og hvor mange som jobbet med saken til enhver tid.
  • Eksempelet viser at henting av varer ble i mange tilfeller lagt til lunsjtider.
  • Det som viste seg var at dette ble gjort fordi det ble servert lunsj på hentestedet. I noen tilfeller ble nærmeste hentested valgt bort til fordel for en bedre lunsj lengre unna. Dette kom frem da kunden konfronterte oppdragstaker med timeregisteringen.
  • Det kan være at eksempelet hverken er toneangivende eller et problem i markedet, likevel er det interessant for bedriftsledere hvis det viser seg at dette er en kultur i markedet.
  • Vi spør oss likevel hvilken plass relasjonsbygging har for verdiskaping i verdikjeden. Hva koster relasjonsbygging for de ulike aktørene i kjeden? Hvor mye tid går med til denne aktiviteten?

 

Rapportforfatterne skriver til slutt:

– Dette er problemstillinger det ikke har vært rom for å gå nærmere inn på i denne studien.

31. MAI: Fristen for å levere skattemeldingen for 2016 er 31. mai. Lønnmottakere har frist 30. april. 31. MAI: Fristen for å levere skattemeldingen for 2016 er 31. mai. Lønnsmottakere har frist 30. april. 

 

Kommentarer er stengt.

ABONNER på magasinet
annonse
annonse