loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Tek17 trer i kraft 1. juli 2017.
NY TEK: Fra 1. juli erstatter byggteknisk forskrift TEK17 den tidligere TEK10.

TEK17 er klar

Arne Kongsnes / 2017-06-23 08:37:40

Fra 1. juli gjelder TEK17. Nå er forskriften klar. Fram til 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge å bruke TEK10.

Regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne.

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra 1. juli fornyes og forenkles altså den byggtekniske forskriften TEK17.

Fakta: Dette er forskriften til TEK17

Overgangsordninger

Ingen grunn til panikk fra 1, juli, det er etablert overgangsordninger:

  • For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK17 eller TEK10
  • Kommunen kan etter søknad tillate at TEK10 også legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019. Forutsetningen er at prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 og at bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer.

 

Fjerner flere krav

– Vi gir mer frihet til dyktige fagfolk som kan finne gode løsninger, sier Sanner.

Gjennom mange år har det kommet nye krav, som samlet sett har bidratt til å byråkratisere og øke kostnadene ved boligbygging.

– Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav – uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet. I tillegg har forskriften fått en bedre struktur med klarere bestemmelser. Dermed er det lettere å vite hvilke regler som gjelder, sier han.

For rørleggeren har det betydning at kravet om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes. Det betyr at blant annet veggsluk kan benyttes.

Til våtromsutbyggerne: Fagrådet for våtrom er positive til TEK17

Veiledning kommer

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) opplyser at selve veilederen, der de praktiske løsningene og kravene gjerne ligger, først publiseres 1. juli.

– Hvis vi får gehør for å fjerne veiledningen – les villedningen – til Tek17 skal vi være veldig godt fornøyd, sa fagsjef sanitærteknikk Are Skaar Nielsen i RørNorge til Rørfag i forbindelse med høringen om TEK17.

Det forslaget har altså ikke fått gjennomslag. Nå er det bare å vente på hva slags endringer som kommer i selve veiledningsteksten. Det svarer kommer 1. juli.

De viktigste endringene

Her er de mest sentrale endringene:

  • Fjerning av krav om innvendig bod, og redusert krav om sportsbod for leiligheter under 50 m2.
  • Større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol. Der det før måtte være snusirkel, kan man nå velge mellom snusirkel og snurektangel. Dette kan spare areal, samtidig som tilgjengeligheten ivaretas.
  • Studentboliger får reduserte krav til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal. Dette er forenklinger som er etterspurt av studentsamskipnadene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse