loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Lover kamp: – RørNorge har 10 000 rørleggere i ryggen og er blant tungvekterne i BNL-systemet. Det teller. Nå må vi vise muskler og stå sammen, sier fagsjef energi og miljø i RørNorge, Eli Hermine Heyerdahl Eide. Her under høringen i Stortinget.

RørNorge raser mot vedtaks-trenering

Jan Erik Røine / 2016-06-15 08:37:45

Statsråd Jan Tore Sanner sender Stortingets vedtak om å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift ut på høring. Det får Rørentreprenørene Norge til å reagere kraftig.

– Vi forstår lite av at Stortingets vedtak, slik det står, krever ny høringsrunde. Dette oppleves som trenering fra statsrådens side. Her må demokratiet vike for byråkratiet, sier fagsjef energi og miljø i RørNorge, Eli Hermine Heyerdahl Eide til Rørfag.

Nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10) ble innført fra 1. januar 2016, med en overgangstid frem til 1. januar 2017. Stortinget vedtok 10. mai at de ønsker enkelte endringer i kravene til energiforsyning i TEK10.

Stortingets vedtak forutsetter at det gjøres endringer i byggteknisk forskrift, slik at bygg over 1000 kvadratmeter må benytte andre varmeløsninger enn kun elektrisitet. Vedtaket forutsetter også at det gjøres endringer i plan- og bygningsloven, slik at kommunene får anledning til å sette krav om tilrettelegging for fjernvarme.

Ny høringsrunde

– Vi arbeider nå med oppfølging av Stortingets vedtak. Det er viktig for oss at saken blir grundig belyst, før vi gjør endringer i lov og forskrift. I tråd med hva jeg varslet under behandlingen i Stortinget, legger vi opp til en høringsprosess, slik at byggenæringen og andre berørte kan uttale seg om saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en uttalelse.

For Rørentreprenørene, som har kjempet hardt for å få endret energikravene, innebærer det ny høringsrunde.

– RørNorge har 10 000 rørleggere i ryggen og er blant tungvekterne i BNL-systemet. Det teller. Nå må vi vise muskler og stå sammen. Og det er viktig at alle som har mulighet til å si sin mening, gjør det.  Det er mange rørleggere som lever av å levere vannbåren varme. For dem er arbeidet med forskriftene ekstra viktig. Og skal vi fortsette med å levere vannbåren varme til bygg i fremtiden så er det nå man må være tilstede, understreker Heyerdahl Eide.

Lang behandlingstid

Departementet tar sikte på at en forskriftsendring kan komme på offentlig høring mot slutten av 2016. Arbeidet med en lovendring vil ta noe lengre tid, og kan tidligst komme på offentlig høring medio 2017. Deretter må lovendringen behandles i Stortinget før den kan tre i kraft, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Heyderdahl Eide lover at RørNorge vil følge opp arbeidet med å få Stortingets vedtak satt ut i live.

– Høyre var imot forslaget om å skjerpe energikravene, derfor er det lett å forstå hvorfor Sanner krever ny høringsrunde. Men vi skal gi dem kamp, lover Heyerdahl Eide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse