loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KLAR TALE: RørNorge, her ved Are Skaar Nielsen, gir klar beskjed: Fjerne veiledningen til Tek17, den blir mer villedende enn veiledende.

Krever Tek17 uten «villedning»

Arne Kongsnes / 2017-02-13 08:17:44

– Hvis vi får gehør for å fjerne veiledningen – les villedningen – til Tek17 skal vi være veldig godt fornøyd, sier Are Skaar Nielsen i RørNorge.

Rørentreprenørene sendte fredag inn sin høringsuttalelse om Tek17 til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

LES MER: Her er høringsuttalelsen fra Rørentreprenørene Norge

Tek17 er den nye byggforskriften som fra 1. juli 2017 skal erstatte Tek10. Den har stor betydning for hele bygg- og anleggsnæringen i forhold til kravene som stilles, ikke minst til nybygg – og dermed også hva det koster å bygge dem. Fristen for å gi innspill gikk ut før helgen.

–Fjern veiledningen

Rørentreprenørene Norge skriver:

«Å sløyfe veiledningen ville ha bidratt til en forenkling, bedre forståelse, færre tvister, økt kvalitet og rimeligere bygg. Erfaringene fra eksisterende veiledning er at den er villedende istedenfor oppklarende og følgelig bidrar til usikkerhet og unødige tvister. På grunnlag av det mottatte utkastet tyder alt på at den nye veiledningen vil bli like lite konkret og minst like forvirrende som dagens. Fremdeles benyttes uttrykk som «må» og «skal» i veiledningen – en lovgivningspraksis som i andre sammenhenger er helt uvanlig. Disse uttrykkene blir spesielt problematiske når det på enkelte områder er uoverensstemmelser mellom forskrift og veiledning. Hva skal i så fall gjelde? Jurister vet det – i lovhierarkiet vil alltid en forskrift gå foran en veiledning – men bransjens øvrige aktører vet det ofte ikke – og vil ofte forholde seg til «må» og «skal» i veiledningen. Dette skaper igjen grobunn for misoppfatninger og tvister.»

Fagsjef sanitærteknikk Are Skaar Nielsen utdyper:

– Innspillene våre til hver paragraf er typisk å flytte målbare krav fra veiledning til forskrift. I mange tilfeller vil det føre til skjerpelser, tydeliggjøring av krav og en generelt lettere lesbar forskrift, sier han.

Hovedpoenget er altså enkelt: RørNorge mener veiledningen trygt kan kuttes ut og at «forskriftsteksten må i seg selv være så utfyllende at den ikke gir rom for fortolkninger som kan gå utover sikkerhet og uforsvarlighet.»

LES MER: Disse to må overbevises

Direktoratet har for øvrig tidligere varslet at Veiledningen til Tek17 først skal sendes ut i sin helhet når Tek17 trer i kraft. Får RørNorge gjennomslag for sitt syn, kommer den ikke i det hele tatt.

– I dag er det så enkelt å lenke til aktuelle, konkrete anvisninger direkte i forskriften at en veiledning synes helt unødvendig, sier Skaar Nielsen.

Refser akademisk språk

RørNorges høringssuttalelse levner heller DiBK mye ære for språket i forslaget til Tek17:

«I punkt 1.3.1 Begreper er det forsøkt å gi en forklaring på hva som menes med de nye ordene, ytelser og preaksepterte ytelser og forskjellen på de ulike termene. Forklaringen vitner om at det er akademikere som står bak formuleringene. Selv i forklaringen er språket så teoretisk og diffust at det vanskelig vil forstås av de fleste byggherrer, håndverkere og teknikere, altså de fleste av dem som skal bruke Tek17.»

LES MER: Her er forslaget til Tek17

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse