loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SA STOPP: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, her fra et møte i DiBK om TEK17. (Foto: Arne Kongsnes)
SA STOPP: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, her fra et møte i DiBK om TEK17. (Foto: Arne Kongsnes)

Forlenger overgangsordning til 2020

/ 2017-12-05 09:44:59

Regjeringen forlenger overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. januar 2020.

–Det betyr at reglene for utdanning og praksis vil gjelde som før 1. januar 2016, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tidligere i høst protesterte en samlet byggenæring kraftig mot at Direktoratet for byggkvalitet forlater kravet om at bedrifter skal ha egne ansatte med fagbrev for å få sentral godkjenning. 

Ros fra BNL

– Vi er svært fornøyd med at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lyttet til næringens bekymringer, og vi vil bidra til å finne robuste løsninger som får tillit i markedet, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Det er flere problemstillinger knyttet til sentral godkjenning. Blant annet hvor mye vekt man skal legge på realkompetanse kontra formell utdannelse.

Regelendringen med stadig mer formelle utdanningskrav på bekostning av realkompetanse har skapt mye støy i bransjen. 2016 ga en foreløpig seier: Langvarig praksis godkjennes som en overgangsordning fram til 1. juli 2018. Nå forlenges ordningen til 1. januar 2020.

Tilbake til gamle regler

– Regjeringen ønsker gode og effektive verktøy for å redusere problemene med useriøse og dårlige kvalifiserte firmaer, men vi «avskilter» ingen i byggenæringen. Jeg lytter til næringen, og tar på alvor de utfordringene de har tatt opp. Jeg har derfor besluttet at overgangsordningen for kvalifikasjonskrav som ble vedtatt 22. februar 2016 forlenges til 1. januar 2020. Det betyr at reglene for utdanning og praksis vil gjelde som før 1. januar 2016, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Overgangsordningen som nå forlenges, gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver – og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Lang vei

BNL ble spurt i 2014 om organisasjonen kunne lede arbeidet med å se på en frivillig sentral godkjenning da lokal ansvarsrett måtte opphøre. En samlet næring leverte «Enkelt å være seriøs».

– Allerede før Stortinget hadde behandlet proposisjonen, så valgte regjeringen å ta næringens forslag til ordning som et tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Det er det fortsatt. Året etter fikk regjeringen de nødvendige hjemlene til å innføre forslagene. Næringen har hele tiden ment at det er viktig å se alle tiltakene sammen, og se utover rammene i plan- og bygningsloven. Dette har ikke vært lett å få gjennomslag for, sier Sandnes.

I 2016 ble BNL nok en gang spurt om å lede arbeidet med å se på hvordan man skulle vurdere kvalifikasjoner til både utførende og prosjekterende – enten det var formal- eller erfaringskompetanse.

– Når regjeringen sent i høst mente at tolkningen av nettopp plan- og bygningsloven ikke kunne kreve fag og svennebrev for utførende bedrifter – samtidig som bedrifter med lang erfaring blir avskiltet, ble reaksjonene sterke fra en samlet næring. Vi er nå lettet over at Sanner tar næringen på alvor, sier Sandnes.

Kun begrenset høring

Departementet har – i samråd med næringen – besluttet at forslag til nye kvalifikasjonskrav ikke sendes på høring nå. Dette betyr at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, skal vurderes etter de lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016.

BNL-sjefen fremtidig ordning må være basert på forutsigbarhet og tillit.

– I dette arbeidet må myndighetene være i førersetet. Vi ønsker å bidra, sier Sandnes.

Departementet vil i stedet sende en begrenset høring på nyåret knyttet til bl.a. forlengelse av overgangsordningen som ble vedtatt 22. februar 2016. Departementet er kjent med at overgangsordningen i enkelte situasjoner har gitt uheldige utslag, og det tas sikte på å fremme tiltak som kan rette opp i dette.

Det vil også bli sendt på høring enkelte andre forslag som kan bidra til å løse noen av de øvrige utfordringene som har blitt tatt opp av næringen, deriblant foretaksendringer, praksis opparbeidet forut for formell utdanning og enkelte forhold knyttet til seriøsitet og gjennomføringsevne. I tillegg til begrenset høring, vil departementet også forbedre veiledningen til byggesaksforskriften.

Nytt ekspertutvalg

Dagens ordning med sentral godkjenning videreføres. Regjeringen vil imidlertid sette ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal evaluere dagens system med Sentral godkjenning og det planlagte Seriøsitetsregisteret for det såkalte ROT-markedet (private markedet), og vurdere andre alternativer. Det vil i den sammenheng være naturlig å vurdere ordninger i andre land, særlig i Norden.

– Ordningen med sentral godkjenning har siden innføringen for 20 år siden blitt flikket på flere ganger. Samfunnsutfordringene har endret seg, og vi må vurdere om systemet vi har i dag er det beste alternativet, eller om det er nødvendig å tenke nytt, sier Sanner.

I møte med bygg- og anleggsnæringen 29. november sa næringen seg enig i Sanners beslutning om å starte en grundig gjennomgang av ordningen og reglene for å hindre useriøse og dårlig kvalifiserte foretak.

Realkompetanse viktig

Parallelt med tiltakene som nå settes i gang av departementet, oppfordres næringen til å fortsette arbeidet med å formalisere realkompetansen. Opplæringsloven gir muligheter for dette uten at det er nødvendig å sette seg tilbake på skolebenken.

– Vi har et felles mål om å sikre god kvalitet og seriøse foretak i bygg- og anleggsnæringen. Det er vi alle tjent med, sier Sanner.

– Her må vi få til en varig løsning som sikrer at realkompetansen ivaretas. Rørleggermestere må beholde tiltaksklassene de har i dag. Du skal ikke måtte være ingeniør for å ta ansvaret for utførelse av et sanitæranlegg i tiltaksklasse 3, sier RørNorge-sjef Tor Backe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse