loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Morten Lie sjef DiBK
HEKTISK ÅR: Direktør Morten Lie og Direktoratet for byggkvalitet hadde mer enn nok å henge fingrene i i 2016. (Foto: Morten Brakestad, DiBK)

DiBK sprakk på saksbehandlingstid

Arne Kongsnes / 2017-03-17 14:39:03

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fikk et meget travelt 2016. Nye regler førte til at saksbehandlingstiden for sentral godkjenning sprakk betydelig.

Det viser årsrapporten, som ble sendt ut i dag.

Last ned: Her kan du lese DiBKs årsrapport for 2016

Krevende regelendringer

1. januar 2016 ble det iverksatt vesentlige endringer i byggesaksforskriften. Kommunal godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesak opphørte, og vilkårene for å få sentral godkjenning ble utvidet til også å omfatte seriøsitetsvilkår.

Endringene omfattet også tydeligere krav til formal kompetanse.  Fra flere hold er det uttrykt bekymring for effekten av at kompetansevilkårene er flyttet fra veiledning til forskrift, og at vurderingene nå er mer absolutte enn tidligere praksis.

For å møte noen utilsiktede konsekvenser ble det fastsatt en overgangsordning som gjelder fram til 1. juli 2018.

Seier for bransjen: Langvarig praksis godkjennes som en overgangsordning fram til 1. juli 2018

I november i fjor leverte Byggenæringens Landsforening (BNL) rapporten «Kvalifikasjoner for ansvarlige foretak» til DiBK.

Rapporten er en en oppfølging av støyen i bransjen etter at byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11 ble endret fra 1. januar 2016. Regelendringene førte til at den den tidligere lenge praktiserte bestemmelsen om at lang praksis kan kompensere for manglende formell utdanning fra veiledning til forskrift.

Lang saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for søknader om sentral godkjenning skal være 28 dager. Her er fasiten ifølge årsrapporten:

DiBK Saksbehandlingstider 2016 sentral godkjenning

– Årsaken til avviket skyldes blant annet svært stor søknadsmengde siste kvartal 2015. Mange foretak sendte inn søknad før de nye reglene trådte i kraft 1. januar 2016, for å bli behandlet etter gammelt regelverk. En del av disse
søknadene ble behandlet i 2016, sier Direktoratet selv i årsrapporten.

Enda verre er situasjonen for behandling av klagesaker: Måltall for saksbehandlingstid er 120 dager. Resultatet for 2016 ble 241 dager, over det dobbelte av målet.

Direktoratet angir årsaken slik: – Økning i antall klagesaker etter regelendringene 1. januar 2016 og et etterslep fra tidligere år.

Årsgebyret for foretak som har sentral godkjenning var i 2016 på 3.100 kroner. Med 15,100 foretak med sentral godkjenning ble inntekten 46,9 millioner kroner, opp snaue 5 prosent fra 2015.

Direktoratet har 88 ansatte fordelt på 74 årsverk og har kontorer i Oslo og Gjøvik. Avdeling for sentral godkjenning på Gjøvik hadde 38 ansatte ved årsskiftet.

Viktigste sak i 2017

Rørentreprenørene Norge med Tor Backe i spissen har beskrevet arbeidet med sentral godkjenning som den viktigste jobben i 2017.

– Her vi få til en varig løsning som sikrer at realkompetansen ivaretas. Rørleggermestere må beholde tiltaksklassene de har i dag. Du skal ikke måtte være ingeniør for å ta ansvaret for utførelse av et sanitæranlegg i tiltaksklasse 3, sa Backe i intervjuet rett før nyttår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse