loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
5. april ble det arrangert samarbeidsmøte mellom bedrifter og skoler i rørfag ved Kuben yrkesarena i Oslo. Denne dagen fikk deltakerne også muligheten til å snakke med rørleggerelevene på vg2 og se hvordan de jobber i verkstedet. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Samarbeider for økt kvalitet i rørfaget

Synnøve Prytz Berset / 2016-05-02 10:51:22

Det som startet med misnøye over for lite samsnakking mellom skole og bransje har ført til et styrket samarbeid som trolig vil føre til både økt kvalitet på opplæringen og økt rekruttering til rørleggerfaget.

Tirsdag 5. april arrangerte Avdeling for fagopplæring, Rørentreprenørenes opplæringskontor Oslo og omegn og KEM skolene i Oslo et samarbeidsmøte mellom bedrifter og skoler i rørfag ved Kuben yrkesarena i Oslo.

– Det handler om at vi må dra i lag for å få ting til å fungere, sier veileder i avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten Oslo kommune, Kristian Eng, innledningsvis.

Bakgrunnen for det forsterkede samarbeidet mellom skole og bransje, var blant annet høy strykprosent i rørfaget og misnøye over kvaliteten på lærlinger i bedriftene.

– Helt konkret startet samarbeidet med at Imtech leide lokaler for å holde et seminar. I et tilstøtende rom observerte de undervisning de mente var under pari, og selv om det viste seg at dette ikke var en rørleggerklasse, bestemte direktøren ved Kuben yrkesarena seg for å sette i gang en prosess omkring dette, forteller avdelingsleder BA og TIP ved Kuben yrkesarena, Einar Bruu.

En solskinnshistorie

Utdanningsetaten tok med seg problemstillingen videre på strategisamling hos Opplæringskontoret for rørleggerfaget for Oslo og omegn hvor han stilte spørsmålet: Hva konkret mener dere elevene skal kunne, basert på læreplanen?

Opplæringskontoret gikk deretter gjennom læreplanen og satte opp konkrete opplæringsmål i en matrise. Dette fungerer som en sjekkliste for hvilke arbeidsmål elevene har nådd før de skal ut i bedrift.

– Nå har vi fått en annen måte å jobbe på, med forbedret og strukturert dokumentasjon, og et bedre samarbeid med bedriftene, sier Bruu, som tror dette arbeidet har en overføringsverdi til andre fag.

– All honnør til skolen for åpenheten de har vist i dette arbeidet. Man må være villig til å diskutere om den måten en jobber på er riktig, kommenterer Svein Bjerke i Rørentreprenørenes Opplæringskontor.

– Samarbeidet skole/bedrift er nok den mest kritiske suksessfaktoren i forhold til om elevene kommer til å lykkes.

Godt oppmøte

Dagens møte er en videreutvikling av dette samarbeidet og omhandler blant annet hvorvidt det er samsvar mellom hva elevene lærer og det bedriftene trenger og forventer.

Deltakerne spenner fra Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten Oslo kommune, Rørentreprenørenes opplæringskontor, Stovner og Kuben videregående skoler, til representanter fra bedriftene: Martinsen & Brodahl, Imtech, Oras, C.M. Mathisen & Co, Bravida, GK og Caverion.

Samarbeidet har allerede ført til at de ulike instansene har blitt mye mer samsnakket enn tidligere. Her er alle som deltok på samarbeidsmøtet:

Fagdag_2_nett

Ønsker dokumentasjon

Fra bedriftenes side kommer det også et ønske om mer dokumentasjon på hva elevene kan når de kommer ut i lære.

– Er det noen hull så ønsker vi å tette dem, kommenteres det.

Det er viktig å bruke evalueringsskjema, påpeker Svein Bjerke ved Rørentreprenørenes Opplæringskontor.

Imtech, som bidro til å sparke i gang dette arbeidet, opplever at samarbeidet med skolene har blitt mye bedre etter at dette prosjektet ble igangsatt.

– Men vi ønsker fortsatt å få enda mer tilbakemelding om elevene som kommer slik at vi er forberedt. Det er veldig viktig at elevene møter når de skal. Vi ser også at det med matematikk og norsk er veldig viktig. Det blir fort misforståelser, påpeker Stig Jansen i Imtech, og legger til:

– Vi ønsker å ha et godt samarbeid med skolen slik at vi kan ha flere lærlinger. Det er viktig å ha en åpen dialog, og der føler jeg vi har kommet langt på vei nå.

Rekrutteringen

Et annet viktig tema som blir tatt opp til diskusjon er rekrutteringen til faget.

– Vi må bruke unge flinke rørleggere som er stolte av yrket sitt for å informere, kommenterer Jan Tvedt, avdeling for fagopplæring.

Mange påpeker viktigheten av å formidle yrkesstolthet til elevene.

–Vi er alle ambassadører for bransjen og har et ansvar her, sier Helge Andersen ved Rørentreprenørenes opplæringskontor.

Oslo-skolene

I Oslo er det cirka 23 prosent som velger yrkesfag, og i resten av landet er det rundt 40 prosent. Hva kan gjøres for å øke denne andelen, spør Kristian Eng forsamlingen, som blant annet foreslår hospitering for rådgivere og at unge fagfolk fra rørleggerbedriftene stiller på utdanningsmesser og forteller elever om faget sitt.

Tidligere har det ikke vært like godt samsvar mellom de forskjellig Oslo­skolene. Nå samarbeider både skole, bedrifter og opplæringsinstanser for at elever fra Oslo­skolene skal få erfaring i faget gjennom faget Prosjekt til fordypning, og velges av bedriftene til lærlingplass etterpå.

– Det er mer systemsamarbeid nå. Vi er blitt flinkere til å se helhet. Både bransjen og fagopplæringen er tettere på hele løpet i skolen. Skolen har ansvaret helt fram til læretiden. Vi jobber også tettere med formidling enn tidligere og kommer for å forklare både VG1 og VG2- elever hva som skal til for å få læreplasss, sier Svein Bjerke ved Rørentreprenørenes Opplæringskontor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse