loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
GLEDELIG: Rørbransjen, her ved Rørentreprenørens Norge direktør Tor Backe, har fått fullt gjennomslag for å beholde læretida slik den er i dag.
GLEDELIG: Rørbransjen, her ved Rørentreprenørens Norge direktør Tor Backe, har fått fullt gjennomslag for å beholde læretida slik den er i dag.

Rørfaget beholder læretida

Arne Kongsnes / 2017-05-04 09:39:08

Kunnskapsdepartementet lyttet til rørbransjen og beholder et utdanningsløp på 4,5 år for å bli faglært rørlegger.

Forslaget som regjeringen ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag sender ut på høring etterlater ingen tvil:

«Det foreslås å videreføre lærefaget uten endringer. Lærefaget skal bygge på et nytt Vg2 rør.».

Høringsfristen er satt til 4. september, og deretter skal Stortingets behandle saken. Dette er den største reformen i yrkesutdanningen på videregående skole siden Kunnskapsløftet i 2006.

Seier for bransjen

– Det er veldig hyggelig og bra at vi har fått gjennomslag for dette. Kravet om å få beholde læretida har en samlet bransje stått bak, sier administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

En samlet rørleggerbransje protesterte kraftig da Utdanningsdirektoratet i fjor høst foreslo at å forkorte læretida i rørfaget:

«Rørleggerfaget følger i dag en avviksmodell med 2 år skoleopplæring og 2,5 år i lære. Når rørleggerfaget nå får et eget Vg2 rør, mener Utdanningsdirektoratet det vil være forsvarlig å korte ned læretiden fra 2,5 til 2 år.»

Dette var stikk i strid med anbefalingene både fra Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk og Rørentreprenørene Norge.

Men nå har altså kunnskapsministeren lyttet til innspillene og snudd i saken.

Mange argumenter

Rørentreprenørene Norge argumenterte blant annet med dette:

  • Et eget vg2 Rør vil ikke kunne kompensere for den fagtekniske kunnskapen som en redusert læretid vil medføre.
  • Læreplanen for Vgl er så vid at spesifikt rørfaglig utbytte i vg1 er begrenset.
  • Forlenget læretid har medvirket til større modenhet og færre stryk til svenneprøven.
  • Produktene og monteringsmetodene er blitt flerdoblet i løpet av de siste årene. Dette, sammen med ny teknologi og strengere dokumentasjonskrav, gjør at behovet for opplæring er tilsvarende økt.
  • Opplæringskontorene og lærebedriftene kan dokumentere at lærlingene ser positivt på den utvidede læretiden.
  • Lærebedriftene ser også fordeler med utvidet læretid som gjør lærlingene faglig sikrere på seg selv og mer modne for arbeidslivet
  • Utvidet læretid har medført økt rekruttering til faget.

 

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for å beholde læretida, sier Tor Backe.

Nytt vg2 rør

Forslaget inneholder over 100 endringen i yrkesfagene.

– For å lære nok om yrket, må elevene få mulighet til å fordype seg tidlig. Derfor tar vi en skikkelig våropprydding i yrkesfagene. Regjeringen vil dele enkelte Vg2 (andre år i skole) slik at for eksempel rørleggerne får et eget skoleår for å forberede seg til læretid i sitt eget fag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Her endringsforslagene i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk

Den avgjørelsen var ingen overraskelse og på linje med hva Utdanningsdirektoratet foreslo høsten 2016.

I dag er Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) fellesfag. Det er dette som foreslås delt i:

  • Vg2 Rør
  • Vg2 ventilasjon, taktekking og membran

 

– Tidligere spesialisering har vært ønsket fra næringen og vært arbeidet med lenge, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL i en kommentar til endringsforslagene til yrkesfagene.

 

Risiko ved deling

Kunnskapsdepartementet har en bekymring:  Det framgår av tallene at det er en risiko for at elevtallet, dersom det holder seg stabilt, vil være lavt når det gjelder muligheter for opplæring innenfor både et nytt Vg2 rør og et nytt Vg2 ventilasjon, taktekking og membran.

Departementet skriver:

«Vi ber derfor høringsinstansene også vurdere eventuell risiko ved deling. En deling av Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk vil kunne gjøre det vanskeligere for fylkeskommunene å tilby begge de nye tilbudene på Vg2. Dette vil avhenge av hvor mange elever som søker nye Vg2, og om det er bedrifter som etterspør lærlinger innenfor disse lærefagene. Høringsinstansene må også vurdere om det å dele Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk også kan innebære risiko for redusert fullføring av videregående opplæring, fordi det etter deling vil være færre lærefag å velge mellom for elevene. Et alternativ til å dele Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk i to nye programområder, kan være å utnytte de mulighetene som ligger i programfaget Yrkesfaglig fordypning (YFF).»

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse