loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
FRYKTER LÆRERMANGEL: Faglærer og rørlegger Bernt Madsen ved Åsane videregående skole er bekymret for om det finnes nok yrkesfaglærere til det nye vg2 rør som kommer i 2021-22. (Foto: Arne Kongsnes)
FRYKTER LÆRERMANGEL: Faglærer og rørlegger Bernt Madsen ved Åsane videregående skole er bekymret for om det finnes nok yrkesfaglærere til det nye vg2 rør som kommer i 2021-22. (Foto: Arne Kongsnes)

Lang vei mot ny rørutdanning

Arne Kongsnes / 2018-10-24 08:00:58

Skoleåret 2021-22 starter de første elevene på nye vg2 rør. Før den tid skal nye læreplaner og lærebøker på plass. Flere faglærere som kan rør må også til.

Bernt Madsen (60) underviser i vg2 KEM på Åsane videregående skole. Han har 30 års erfaring som yrkesfaglærer.

For få med rørbakgrunn

12 videregående skoler i Hordaland har rundt 30 klasser med vg1 bygg- og anleggsteknikk.

– Her er det 42 yrkesfaglærere, og bare en av dem er rørlegger. Han underviser fra i år en-to timer i uka. Læreplanene sier noe annet, men her i Hordaland er nok 80-90 prosent av lærerne på vg1 bygg- og anleggsteknikk tømrere, sier Madsen.

Da blir spørsmålet hvem som skal selge inn rørfaget til elevene på vg1, slik at de velger KEM året etter.

– Åsane videregående skole er den eneste som tilbyr dette i hele Hordaland, sier Madsen.

Han mener problemet er landsdekkende.

– Det er for få rørfaglærere og skolene må bli flinke til å satse på tverrfaglighet. I dag er det for vanlig at dersom en tømrerlærer slutter, så erstattes han automatisk med en annen tømrerlærer.

Madsen er ellers strålende fornøyd med samarbeidet med bransjen for øvrig i Hordaland og gleder seg til det nye rørverkstedet står ferdig på nye Åsane videregående skole i 2020. Da blir dagens 115 kvadratmeter til 420!

Rekrutteringen til vg2 KEM skjer i hovedsak ved at Madsen sammen med Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland (OPPRØR) reiser rundt på sju-åtte utdanningsmesser i Hordaland.

– Derfor har vi i snitt mellom 55 og 60 primærsøkere til 28 plasser på vg2 KEM hvert år.

Lærebøker fra 2006

Rørfaget er i stadig endring. Det samme kan ikke sies om lærebøkene, de har i all hovedsak vært de samme siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006.

Fagsjef for kvalitetssikring i Rørentreprenørene Norge, Martin Andersen, mener derfor skolene må bli flinke til å ta i bruk ressursene som allerede finnes andre steder og som er relevante for dagens læreplaner.

To eksempler:

 

– Vannskadekontorets håndbøker kan deles ut til elevene og gjennomgås som en del av undervisningen, sier Andersen.

Bernt Madsen på Åsane videregående understreker at de bruker de gamle lærebøkene i liten grad.

– Vi bruker bransjereglene og også iFag, som et samarbeidsprosjekt med OPPRØR, og selvsagt Rørhåndboka.

Nye læreplaner kommer

Skoleåret 2020-21 blir det første året på videregående skole med nye læreplaner i yrkesfagene.

Utdanningsdirektoratet er i full sving og det skal nedsettes arbeidsgrupper for alle de nye fagene.

I 2020 starter de første rørleggerne på vg1 bygg- og anleggsteknikk, for deretter å ta vg2 rør året etter.

Normalmodellen med 2,5 år i lære etter to år på skole består. Det betyr at de første rørleggerne tar svennebrev etter nye læreplaner tidlig i 2025.

Læreplanene på vg1 kommer på høring i juni 2019, og læreplanene på vg2 og vg3 kommer på høring i desember 2019.

– Vi har allerede sendt inn våre første innspill til Utdanningsdirektoratet. Der er vi bedt om å gi innspill til sluttkompetansen, altså hva en rørlegger skal kunne etter endt utdanning, sier direktør for kompetanse- og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen.

Internt utvalg

Rørentreprenørene har satt ned en intern arbeidsgruppe for rørleggerfaget. Den skal utforme forslag til læreplaner for alle trinn i utdanningen: Sluttkompetanse (vg3 rør), vg2 rør og vg1 bygg- og anleggsteknikk.

– For vg1 vil vi i den grad det er mulig synliggjøre vårt fag innenfor tildelte rammer, sier Tobiassen.

Han er usikker på faglærerbehovet:

– Dette er avhengig av antall skoler med rene klasser for vg2 rør. Som bransjeorganisasjon skal vi etter beste evne tilrettelegge for både gode læremidler og rekruttering av lærekrefter, sier Tobiassen, som legger til at samarbeidet mellom skole og lokale opplæringskontor vil være viktig i kjølvannet av ny tilbudsstruktur.

Disse sitter i det interne utvalget:

  • Jonny Bjørgum, Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord (ORIN)
  • Jan Olav Eide, Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Trøndelag
  • Jens Høglund, Rørentreprenørenes Opplæringskontor Oslo
  • Are S. Nielsen, RørNorge
  • Martin Andersen, RørNorge
  • Oddgeir Tobiassen, RørNorge

 

Fremtidens rørlegger

Tobiassen er også blant innlederne når Rørentreprenørene inviterer til «Fremtidens rørlegger – konferansen for deg som er opptatt av rørleggerfaget» i Oslo 7. november.

Der er rekruttering, kjønnsbalanse, ny tilbudsstruktur, nye læreplaner og læreplassgaranti blant temaene.

Her kan du lese mer om arrangementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse