loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KLAR TALE: Oddgeir Tobiassen er ansvarlig for Rørentreprenørenes høringssvar til Utdanningsdirektoratet.
KLAR TALE: Oddgeir Tobiassen er ansvarlig for Rørentreprenørenes høringssvar til Utdanningsdirektoratet. (Foto: Arne Kongsnes)

Kjemper for prøvestasjonene

Arne Kongsnes / 2017-10-23 08:00:23

En samlet rørbransje protesterer kraftig på at Utdanningsdirektoratet vil gjøre fag- og svenneprøver på prøvestasjon til et rent unntak i regelverket.

Mandag 16. oktober gikk høringsfristen ut for Utdanningsdirektoratets forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven.

Kun i bedrift

Utdanningsdirektoratet vil gjøre det enda klarere at prøven skal holdes i lærebedriften og skriver:

«Til tross for innspill fra noen faglige råd foreslår vi ikke å gjøre store endringer i gjeldende regel om hvor prøven skal avholdes i § 3-58. Behovene vil her være svært ulike fra lærefag til lærefag, noe innspillene fra de faglige rådene illustrerer. Vi mener at hovedregelen fortsatt bør være at prøven avholdes i lærebedriften, og foreslår å gjøre dette noe klarere i bestemmelsen. Prøvestasjon nevnes i dag ikke i bestemmelsen, til tross for at det er svært utbredt. Dette bør etter vårt syn nevnes eksplisitt som et unntak, slik at det kommer frem at fylkeskommunen unntaksvis etter å ha innhentet råd fra prøvenemnda kan bestemme at hele eller deler av prøven skal avholdes i prøvestasjon eller på et annet sted.»

Prøvestasjon likestilt

Rørentreprenørene har involvert bredt i forkant av sitt høringssvar. Direktør for kompetanse og utvikling, Oddgeir Tobiassen, understreker at samlet bransje står bak høringssvaret:

– For rørleggerfaget er fortsatt bruk av prøvestasjon ved prøveavleggelse svært viktig for at prøvenemndene skal kunne identifisere kjernekompetansen til en ferdig utdannet rørlegger. Bransjen mener det er avgjørende at prøvekandidatene møter autentiske svenneprøver, noe vi har erfart og mener prøvestasjon er eneste mulighet for å prøve kandidaten innenfor gitte rammer hva gjelder læreplanens elementer og ikke minst tidsrammen, sier han i høringsuttalelsen.

Dermed er bransjens konklusjonen klar: Prøvestasjon skal være et naturlig og likestilt alternativ til avleggelse av prøven i bedrift/på byggeplass, ikke et unntak.

NM 2017: Didrik Hauge ble norgesmester (og tok svenneprøven på en prøvestasjon, ja)

Tror på gjennomslag

– Jeg tror vi får gjennomslag for vårt syn. BNL, VKE og de fleste andre fagene er enige med oss. Vi vil ha like prøver og lik bedømming, sier Tobiassen.

RørNorge har kjempet mot Utdanningsdirektorat tidligere, senest i vår. Da vant bransjen fram med sitt syn:

LYTTET TIL RØRBRANSJEN: Beholder læretida på 2,5 år 

Felles samling for Nord

Poenget ble understreket under Bygg Reis Deg i forrige uke.

19. oktober samlet daglig leder Merete Larsen i Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Nord alle prøvenemndene i Nord-Norge og faglærere fra KEM-linjene på videregående skole for å diskutere nettopp felles prøver og lik bedømming.

– Vi ønsker  at rørleggerfagets svenneprøver i Nord-Norge og gjerne resten av landet skal kunne få tilnærmet likt innhold, likt omfang og like vurderingskriterier, sier Merete Larsen.

Mange argumenter

I høringsuttalelsen lister Rørentreprenørene Norge opp en rekke argumenter for fortsatt praktisering av dagens ordning med prøvestasjoner:

  • Forholdene for avleggelse av prøven blir lik for alle kandidatene – både lokalt og nasjonalt
  • Læreplanens fastsatte prøvetid overholdes
  • Ingen får hjulpet eller veiledet kandidaten utover det som er tillatt
  • Mulighetene for juks minimeres
  • Prøvestasjon er eneste mulighet for å prøve kandidaten innenfor gitte rammer hva gjelder læreplanens elementer og ikke minst tidsrammen
  • Kandidaten kan prøves i flere deler av faget uten avbrudd
  • Kandidaten kan få ro til å gjennomføre sin «eksamen» uten støy, stress eller andre forstyrrelser som er tilfelle på en hektisk byggeplass
  • Prøvenemnda kan lettere ha kontroll og følge opp kandidaten forsvarlig

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse