loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

AF Gruppen støtter jentesatsingen

Jan Erik Røine / 2019-02-25 15:12:18

Inngår samarbeid med Ingeborg-nettverket.

AF Energi & Miljøteknikk skal intensivere arbeidet med å øke andelen kvinner i bransjen og blir Ingeborg-nettverkets nye gullpartner.

– Flere av våre ansatte er allerede aktive som både medlemmer og styremedlemmer i Ingeborg-nettverket, og for oss er det en selvfølge å støtte opp om et initiativ som kan bidra til å styrke målsetningen AF Gruppen har satt seg om å øke kvinneandelen de neste årene, sier Ola Lindh, daglig leder i AF Energi & Miljøteknikk.

Ingeborg-nettverket er en arena for kvinner som jobber i rørbransjen. Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper nettverket en felles møteplass der målet er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger.

– AF Energi & Miljøteknikk rekrutterer ingeniører fra studieretninger som lenge har vært i relativt god kjønnsbalanse. Selv om kvinneandelen på funksjonærsiden er respektabel, er vi fortsatt langt fra målet om å flere kvinner med fagbakgrunn. De vi har er sterke og synlige ambassadører for å tiltrekke flere jenter, og vi synes vi ser en positiv utvikling. Et partnerskap med Ingeborg-nettverket er viktig for oss – både for å fortsatt bevisstgjøre oss selv et viktig tema, men også for å forsøke å gå foran og påvirke resten av bransjen, sier Lindh.

Skal doble kvinneandelen

Ikke i noen andre norske næringer er spriket mellom andelen kvinner og menn større enn i bygg- og anleggsbransjen. Behovet for nye medarbeidere i årene som kommer er stort, og derfor har AF Gruppen satt et ambisiøst mål som innebærer at selskapets totale kvinneandel skal øke fra ni til 20 prosent. Blant funksjonærer er målet at andelen kvinner skal opp i 40 prosent.

Prosjektet er et ledd i å sikre like muligheter for karriereutvikling for alle. Tiltakene som innføres skal gagne begge kjønn, og bedre tilrettelegging for å kombinere jobb og familie skal gjøre AF Gruppen til en bedre arbeidsplass for samtlige ansatte.

– Vi er jo allerede godt på vei her hos oss med 28 prosent kvinneandel blant funksjonærer og 20 prosent totalt i selskapet. Men det er ingen tvil om at for å være konkurransedyktige i tiden fremover så er vi nødt til å tiltrekke oss de beste folka – og da må vi rekruttere fra hele befolkningen, slår Lindh fast.

Må gjøre yrket mer attraktivt

Ingeborg-nettverket er oppkalt etter avdøde Ingeborg Markussen, den første kvinnelige rørleggermesteren i Norge. Organisasjonen ledes i dag av Eli Heyerdahl Eide, og har mer enn 600 medlemmer. Eide mener at årsakene til at det er så få kvinner som jobber som rørlegger er sammensatt, og at bedrifter som har tatt sjansen og ansatt kvinnelige rørleggere eller lærlinger gjerne vil ansette flere.

– Med AF Energi & Miljøteknikk på laget har vi fått en viktig og synlig aktør med i nettverket, som har våget å gå foran og satt seg ambisiøse mål for å øke kvinneandelen og gjøre bransjen mer attraktiv. Samtidig som jeg håper at AF kan være en foregangsbedrift for andre i bransjen, tror jeg også dette kan bli et godt samarbeid hvor begge parter kan lære mye av hverandre sier Eide.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse