loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Går sammen: Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Politiet, skatteoppkreverne og Tolletaten samarbeider i bekjempelsen av arbeidsmarkedskriminalitet. Foto: Erik Jungeling, Skatteetaten.

Intensiverer jakten på kriminelle

Jan Erik Røine / 2015-12-17 20:53:32

Seks etater samarbeider i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Det gir resultater.

– Vi møter dessverre det vi har forventet å møte. Det er et antall virksomheter som ikke betaler skatter og avgifter, som ikke betaler sine ansatte det de skal ha i lønn og virksomheter som ikke har kontroll på de man bruker (manglende oppholdstillatelse journ.anm). Vi har også stoppet en del byggeplasser som følge av overhengende fare for liv og helse, forteller tilsynsleder Pål H. Lund i Arbeidstilsynet Oslo til Rørfag.

Vi treffer ham i tilsynets kontorer i åttende etasje i Oslo City. Fire etasjer over oss har Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Politiet, skatteoppkreverne og Tolletaten opprettet et felles kontorsted hvor 19 medarbeidere fra flere av etatene sitter sammen. Hensikten er å koordinere innsatsen slik at det blir sanksjonert mot useriøse aktører så de blir satt ut av spill.

– Når vi sitter sammen så kan vi dele informasjon på en enklere måte. Vi jobber ofte om samme problemstilling, virksomhet og nettverk og da er det praktisk og mye enklere å sitte sammen.

I år har de seks etatene i fellesskap gjennomført flere store koordinerte felleskontroller på byggeplasser i Oslo og omegn. I tillegg samarbeider etatene daglig om tilsyn og saksbehandling.

Uanmeldt tilsyn

Fellesaksjonene mot arbeidskriminalitet har ifølge Lund ført til et tettere samarbeid mellom de ulike etatene og en mer effektiv forvaltning av regelverket.

Resultatene fra aksjonene et tydelig mønster i hvem som blir tatt og hvilke regler som blir brutt.

– Har man først problem på ett område så har man ofte også problemer på andre områder. I bunn for sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet ligger det et ønske om å tjene penger. Det er det som er drivkraften. Det vil alltid være noen ikke klarer HMS-arbeidet på en god nok måte eller som sliter med dokumentasjonen. Det klarer vi å se. Problemet er de som aktivt betaler for lite lønn eller som unnlater å sette oppe et stillas fordi de ønsker å tjene penger på det. Det er de som vi ønsker å treffe når vi er ute på tilsyn, fremhever tilsynslederen.

Men treffer dere dem?

– Ja vi gjør det, men vi er avhengige av gode tips. Det er et budskap som jeg gjerne vil få frem; Ikke bare ring til Rørfag, ring også til Arbeidstilsynet. Mange av virksomhetene er vanskelig treffe på, det er ikke lett å holde oversikt over hvor de befinner seg til enhver tid. Derfor vil vi fjerne ha tips og helst så konkrete tips som mulig.

Varsler flere aksjoner

Det vil ta lang tid før de endelige resultatene av aksjonene er klare. – Det er mye arbeid som gjøres i etterkant av aksjonene. Det er for tidlig å si noe om hvilken retning utviklingen går. Til nå har aksjonene vist at vi stort sett finner det samme hver gang. Men forhåpentligvis vil vår tilstedeværelse bidra til det blir bedre til neste år. Men vi har gjort funn som gjør at vi ikke kommer til å redusere virksomheten, snarere tvert imot.

Det blir flere tilsyn og aksjoner i 2016?

– Ja, svarer Lund kontant.

Du kan lese mer om resultatene fra Arbeidstilsynets aksjoner i Rørfag 12/15.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse