loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
40 ÅR OVER: 1.oktober erstatter Marianne Røiseland Tor Backe som sjef i Rørentreprenørene Norge. Han skal overlappe henne gjennom oktober, så blir han pensjonist etter siste arbeidsdag 31. oktober.
40 ÅR OVER: 1.oktober erstatter Marianne Røiseland Tor Backe som sjef i Rørentreprenørene Norge. Han skal overlappe henne gjennom oktober, så blir han pensjonist etter siste arbeidsdag 31. oktober.

Snart er Tor Backe pensjonist

Arne Kongsnes / 2018-09-20 09:38:11

– Jeg biter meg ikke fast i kontorpulten, men det blir jo litt vemodig å slutte, sier Tor Backe etter 40 år i RørNorge.

Backe startet i daværende NRL som advokat i 1978. Siden 1981 – altså i 37 år – har han vært daglig leder, eller administrerende direktør som det heter i dag.

– Min etterfølger er på plass, sluttdatoen er satt og det er helt greit, selv om det blir litt vemodig, sier Tor Backe (69).

Slutter – og flytter

1. oktober overtar Marianne Røiseland som ny direktør i Rørentreprenørene Norge. Backe skal overlappe med henne gjennom oktober, og så er det helt slutt 31. oktober.

– Jeg har timet det godt. Den siste arbeidsdagen overtar min kone og jeg også ny leilighet på Eiksmarka i Bærum. Da blir jeg opptatt med flytting og innredning – i det minste noen uker.

40 år er lenge, men å plukke fram tre høydepunkter fra karrieren har ikke Tor Backe noen problemer med. Personlige høydepunkter vil han ikke snakke om.

– Dette er teamarbeid jeg har stått i spissen for, ikke noe sololøp.

Her er tre høydepunkter:

1. RS kalk og kvalitetssikringssystemet (KS)

Begge deler har røtter tilbake til 1980-tallet.

RS kalk er programvare for kalkulasjon og anbudsberegning, som i dag er overtatt av Cordel Norge AS, men der RørNorge stadig er en sentral samarbeidspartner.

– Tenk at vi lagde de første versjonene av dette kalkulasjonsprogrammet i operativsystemet Dos i 1980-årene. Heldigvis (!) er operativsystemet oppdatert, men selve programmet har bransjen fortsatt stor glede og nytte av.

KS kommer i ny oppdatert versjon i november med forbedret brukergrensesnitt som også kan tilpasses enkelt til annen programvare.

– Starten på dette var jo at kravene om kvalitetssikring også kom i landbasert virksomhet, etter først og fremst ha blitt brukt offshore. Her var det Byggforsk som tok initiativet til et utviklingsprosjekt innen byggenæringen og NRL ble spurt om å delta som representant for de tekniske underentreprenørene – noe vi sa ja til. Vårt KS-system den gang ble utviklet i nært samarbeid med Oras i forbindelse med utbyggingen av Aker Brygge. Systemet ble nesten til mens vi gikk – og fikk for øvrig mye skryt av hovedentreprenøren som mente det var svært bra, enkelt og oversiktlig – kun en perm – i motsetning til offshore hvor et slikt system kunne utgjøre minst 10 -12 meter med ringpermer.

2. Utdanning og rekruttering

– Her er jeg stolt av å si at vi i hele min tid har vært langt fremme – noe som har vært av uvurderlig verdi for bransjen og faget. Vi har kunnet påvirke hele løpet fra rørleggersvenn til mesterbrev og teknisk fagskole. 50 studenter starter i høst på 5. kull i bransjens egen mesterutdanning blimester.com. De tekniske fagskolene utdanner ledere som blir sugd opp av bransjen. Her har vi også klart å etablere gode nettverkssamlinger for faglærerne som er høyt verdsatt av disse.

Backe er også godt fornøyd med rekrutteringsarbeidet:

– Se bare på NM for rørleggere, det er virkelig god profilering av faget. Dessuten ruller vi ut en ny rekrutteringskampanje 1. oktober som virkelig vil vekke oppmerksomhet – på ungdommers egne premisser. Her er det bare å følge med på sosiale medier, blirørlegger.no og Rørfag.

50-60 prosent av ressursene i RørNorge brukes på bistand til medlemmene, både teknisk og juridisk.

– Verden har utvilsomt blitt mye mer komplisert. Du skal være temmelig modig for å starte opp som rørlegger i dag. Som arbeidsgiver og bedriftsleder har du en rekke lover, forskrifter og regler å forholde deg til. Derfor må vi aldri glemme vår viktigste oppgave – nemlig å være en serviceorganisasjon for våre medlemmer.

Backe er jurist, arvtakeren kommer fra kommunikasjonsbransjen:

– Vi kommer fra to vidt forskjellige verdener. Jeg håper Mariannes kompetanse vil styrke RørNorge ytterligere i arbeidet med å synliggjøre bransjen.

3. Nødvendig omorganisering

Det tredje høydepunktet Backe trekker fram er omorganiseringen i 1990-årene, da bransjen gikk fra laug til avdelinger.

– Fortsatt er det jo bransjer som ikke har dette på plass. Gjennom avdelingene og opplæringskontorene har vi samlet bransjen i en familie, de fleste steder er de også samlokalisert og har gjerne samme styre.

Organiseringen av bransjen tror ikke Backe er skrevet i stein. Han er ikke sikker på at 15 frittstående avdelinger er en løsning for framtida:

– Organiseringen av RørNorge kan bli bedre. Kanskje trenger vi også en regionreform, spør han.

Han ser heller ikke bort fra at de tekniske fagene vil samle seg i større organisasjoner, slik det for eksempel er i Sverige og Danmark.

Det er utfordringer han overlater til styret og påtroppende administrerende direktør Marianne Røiseland. Det samme gjelder forholdet mellom de store kjedene og RørNorge.

– Vi må finne en bedre arbeidsfordeling. Det er fortsatt for mye overlapping.

Støyende nedtur

Nettopp kjedene har også en nøkkelrolle i det Backe trekker fram som en av veldig få nedturer han har vært med på.

Kjedenes butikker hadde solgt avløpsåpneren Mudin lenge. I 2015 fikk RørNorge en henvendelse fra Lilleborg med spørsmål om organisasjonen ville være med på et prosjekt i dagligvarehandlene med Jif Rørfrisk, et produkt for vedlikehold av rørene i hjemmet.

Med forespørselen fulgte et fristende markedsbudsjett på 12 millioner. Produktet ble merket med «Anbefalt av rørleggere» og Rørentreprenørenes logo.

– Vi sa ja og tenkte på det som positiv markedsføring av vårt nye navn Rørentreprenørene Norge. Dessuten hadde vi vurdert dette produktet som forskjellig fra rørleggerbedriftenes avløpsåpnere. Kjedene var imidlertid ikke enige i denne vurderingen og mente bestemt at vi konkurrerte med dem. Vi fikk masse telefoner, mye pepper og ble kalt både illojale og arrogante. Heldigvis var Lilleborg greie med oss: Vi fikk sagt opp avtalen på dagen, og ting roet seg, forteller Backe.

Men stuntet fikk konsekvenser:

– Vi var på den tiden i god dialog med Comfort-kjeden om gjensidig medlemskap og et tettere samarbeid på forskjellige områder. Daværende Comfort-sjef Inger Nerdrum satt dessverre ned foten for dette på grunn av Rørfrisk-saken. Noe annet var beklageligvis heller ikke å vente slik denne saken utviklet seg.

Mye å savne

– Hva vil du savne når du slutter?

– Lønn, kommer det kjapt – og med et stort smil.

– Nei da, pensjonen min er bra den. Jeg vil savne kollegene på kontoret, kontakten med medlemmene og alle bransjekolleger. Den har vært veldig givende. Jeg har møtt mange flinke, ordentlige, hyggelige og oppgående mennesker i denne jobben. Jeg har også hatt et godt forhold til alle styrer i disse årene – noe som jo er en forutsetning for at organisasjonen skal virke optimalt.

Backe sier han også har hatt et godt forhold til fagforeningene, selv om det er vanskelig å glemme den sju uker lange streiken i Bergen og Oslo da han startet i NRL som advokat.

– Sterke fagforeninger er en fordel for både bedriften og bransjen. Kjell Lier, Joachim Espe og Boye Ullmann i Rørleggernes fagforening gjør en jobb med å holde rørbransjen i ørene – ikke minst gjennom utallige byggeplassbesøk i østlandsområdet. Samtidig er de gode samarbeidspartnere å ha ved at de støtter opp om Rørentreprenørene Norge, våre medlemsforetak og det seriøsitetsarbeidet vi driver i samarbeid med BNL.

Stillheten kommer

1. november er Tor Backe første dag som pensjonist. Han er forberedt på at stillheten kommer, samtidig som han tror det kan ta litt tid før alle i bransjen har fått meg seg at han faktisk har sluttet.

Uansett:

– Det skal bli godt å sove ut!

GODE MINNER: Denne tegningen er en av de få tingene Tor Backe tar med seg hjem fra kontoret etter aller siste arbeidsdag.GODE MINNER: Denne tegningen er en av de få tingene Tor Backe tar med seg hjem fra kontoret etter aller siste arbeidsdag.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse