Per-Arne Horne er 57 år og utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole. Han har siden 1987 jobba i ulike stillinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. I dag fungerer han som leder for avdelingen for byggeprosjekt i samme etat.

Kan regelverket

Horne har etter sine mange år i Oslo kommune bred og solid erfaring fra ulike deler av plan- og bygningsregelverket, og god innsikt i hva byggebransjen og andre som bruker regelverket behøver.

Dette kommer godt med i arbeidet med å forenkle og forbedre byggesaksprosessen, inkludert arbeidet med å få gode digitale løsninger.

Sjef for 80 ansatte

DiBK er rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fører blant annet tilsyn med reglene om dokumentasjon av byggevarer. Direktoratet har også ansvaret for å drifte ordningen med sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Direktoratet har om lag 80 ansatte og kontorerer i Oslo og på Gjøvik.

– DiBK skal bidra til sikre og gode bygg, og være pådriver for enklere og mer digitale byggeprosesser. Per-Arne Horne har god kjennskap til og interesse for lovverket og utviklingen av det. Jeg er trygg på at han vil gjøre en god jobb som leder for DiBK, sier Mæland.