loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Man må jo kunne svinge rørtangen selv også, humrer prosjektleder Tore Tangen (Foto: Jørn Wad)

Stavanger-bedrift tar grep i tunge tider

/ 2016-03-15 08:28:23

– Utfordringene er mange, det skal vi ikke legge skjul på. Men vi har gjort en del grep, og sammen med våre kompetente ansatte står vi godt rustet til å møte dem, sier daglig leder Runar Ullenes i Finn Midbøe AS i Stavanger.

Daglig leder Runar Ullenes i tradisjonsrike Finn Midbøe AS i Stavanger er betinget optimist med hensyn til fremtiden. Men ikke desto mindre ser han for seg at bedriften vil komme seg styrket gjennom de betydelige oppgavene som må løses i tiden som kommer.

Planmessige tiltak

–Det er klart at når man opplever en nedgang på 30 % eller mer i både byggebransjen og innenfor vår egen bransje på grunn av dropp i oljeprisen og manglende investeringer i den sektoren, så har dette formidable konsekvenser lokalt sett. Jeg tror faktisk ikke at det er så lett for dem som bor utenfor vår region å innse dybden av det som nå skjer. For selv om det er ganske så mange arbeidsplasser som går tapt i selve oljeindustrien, så er det nok vel så mange som vil kunne komme til å få vanskeligheter som følge av de ringvirkningene denne situasjonen vil by på. Da er det imidlertid viktig å ikke la seg rive alt for mye med av de bølgene av negativitet som skyller over en, og heller ta en pust i bakken, og tenke seg om: Hvordan kan vi bruke dette positivt for vår bedrift?

–Og det har dere altså lykkes med?

–Vel, vi har en del verdier internt i vår bedrift og i forhold til markedet som hjelper oss i den situasjonen vi nå er midt oppe i. For det første er vi et selskap folk kjenner, og som har vært i bransjen så lenge noen kan huske, vil jeg nesten si. Det hjelper når det stormer som verst: Folk søker gjerne til trygge løsninger i slike tider. Dessuten har vi heldigvis i mange år vært fokusert på å knytte til oss solide og dyktige folk som har bygget videre på det solide omdømmet vi allerede hadde, slik at vi har befestet oss i gode tider. Og til sist vil jeg nevne den fleksibiliteten de ansatte har vist i denne tiden, slik at vi har kunnet gjøre noen planmessige grep som fører til at vi på sikt vil kunne komme styrket ut av det hele. For selv om det ser litt mørkt ut for oss i Rogaland akkurat nå, er jeg sikker på at vi både har soliditet og vidsyn nok til at vi greier oss bra. Når det så gjelder egen bedrift, mener jeg altså at vi sågar kan komme til å stå sterkere når pilene igjen peker oppover.

Regjeringen

–Burde regjeringen gjort mer for regionen?

–Det ble tidligere i høst lovet en tiltakspakke på 500 mill som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som var hardest rammet. Denne kan det se ut som har forsvunnet i asylforliket. Det er nå det offentlige bør bruke mer penger til å ta inn noe av vedlikeholdsetterslepet, og forsere nybygg når prisen er så lav som den er her i distriktet nå. Dette er god tradisjonell «Keynesiansk motkonjunkturpolitikk», det offentlige får mer for pengene og det blir en vinn vinn situasjon for alle. Nå permitteres det i vår bransje også, folk sies opp og utlærte lærlinger har problemer med å få seg jobb i distriktet. Vi er nok litt for langt borte fra Oslo. Regjeringen snakker stort sett bare om oljebransjen og de som leverer til den. Det virker som om de ikke er klar over at de fleste bransjer i distriktet har krevende tider.

–Hva med flyktningene som kommer til landet, hvordan kan det påvirke bransjen fremover?

–Når det gjelder den store andelen av flyktninger som både skal bosettes midlertidig og etter hvert ut i egne boliger, håper vi det vil kunne skape aktivitet og påvirke byggebransjen i positiv retning.

Selskapet

–Hvordan synes du utsiktene for 2016 er for deres vedkommende?

–Det er alltid vanskelig å spå, men mye tyder på at 2016 også vil bli et krevende år. Alt vi kan gjøre, er å forsøke å møte det som best vi kan. Vi har som sagt gjort en del grep, og håper på å komme styrket ut av 2016. Men krevende blir det.

–Hvor store er dere i dag?

–Vi er om lag 50 ansatte, og omsetter for rundt 70 millioner kroner. Denne omsetningen er svært variert, noe som bidrar positivt til at vi ikke blir fullt så sterkt rammet som vi ellers ville ha kunnet blitt: Vi har kunder både innenfor privat og offentlig sektor, vi jobber mot prosjekt og vi har en del industrikunder. Når det er sagt, er det ingen tvil om at det er færre anbud å regne på om dagen, og marginene er svært presset. Selv om vi naturlig nok gikk ned i omsetning i 2015 sammenlignet med året før, kom vi oss gjennom. Bedriften var tidlig ute med å tilpasse organisasjonen vår noe i forhold til de utfordringene vi så ville komme. Selskapet var 60 år i fjor, og har tidligere vært gjennom både oppturer og nedturer. Vi satser på å være her i 60 år til. Men vi må så klart ha et skarpt blikk rettet mot utviklingen i tiden som kommer. Effektivitet, kostnadsfokus og høy kvalitet er viktige stikkord i denne sammenhengen.

–Den gamle sannheten om at når det er dårlige tider, pusser folk opp hjemme i stedet for å reise eller bruke penger på nyanskaffelser passer den enda?

–Ja, det også. Folk har ofte en tendens til å satse mer på hjemmet sitt i dårligere tider. Men jeg tenker også på at siden vi opplever en viss nedgang i omsetningen generelt, vil det være viktig for oss å benytte den gode standingen vi vet at Midbøe-navnet har i befolkningen og næringslivet generelt. Så selv om vi opplever krevende tider, er jeg likevel overbevist om at vi kommer til å komme styrket ut av dette hvis vi gjør de riktige grepene, noe vi har lykkes med tidligere også, sier han til slutt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse