loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
(Foto: Illustrasjon)

Små bedrifter er mest lønnsomme

Synnøve Prytz Berset / 2016-12-13 10:15:18

RørNorges små og middels store medlemsbedrifter opplevde størst vekst i 2015, viser fersk bransjeanalyse.

Konsulentselskapet Varde Hartmark har utført en nøkkeltalls- og risikoanalyse på oppdrag fra Rørentreprenørene Norge. Analysen ser på utviklingen for organisasjonens medlemsbedrifter sammenlignet med tidligere år og i forhold til resten av VVS-bransjen.

Ifølge analysen hadde Rørentreprenørenes medlemsbedrifter i 2015, som i de siste fem årene, en svakt høyere vekst enn snittet i VVS-bransjen. Med unntak av kategorien middels store bedrifter som reduserte sin omsetning i 2015.

Når det gjelder lønnsomhet er lønnsomhetsnivået og utviklingen svakere for Rørentreprenørenes medlemsbedrifter i 2015 sammenlignet med bransjesnittet.

De største og middelsstore bedriftene opplever tilbakegang og presset lønnsomhet etter svært sterke resultater i 2014, mens de middels små og små bedriftene leverer stabil lønnsomhet.

Sammenlignet med andre tilknyttende bransjer gjør VVS det normalt bra både når det gjelder topplinje­utvikling og lønnsomhet, men dårligere enn Elektro lønnsomhets­messig.

Omsetning- og lønnsomhetstrender

Årets analyse viser en avvikende omsetning og lønnsomhetsutvikling sammenlignet med fjorårets på en rekke områder:

 • De store bedriftene vokser tilnærmet som snittet blant medlemmene, men oppnådde en kraftig reduksjon i lønnsomheten sammenlignet med 2014. Gruppen endte samlet på 2 % i driftsmargin mot 4,9 % i 2014.
 • De middels store bedriftene hadde en omsetningsnedgang i 2015 etter en kraftig vekst i perioden 2011-–014. Lønnsomheten ble også svekket og endte på 4 % i 2015 mot 6 % i 2014.
 • De middels små bedriftene vokste som snittet og tjente stabilt godt som tidligere år på 7 %.
 • De små bedriftene hadde et kraftig omsetningshopp og har vært lønnsomhetsvinnerne i 2015, etter mange år med tilnærmet flat omsetningsutvikling. Lønnsomheten ble opprettholdt på nivå med foregående år, på 5 %.
 • Medlemsbedrifter over hele landet opplevde sterk positiv omsetningsutvikling i 2015, med unntak av Østlandet.
 • Rørentreprenørene i Nord-Norge hadde best relativ forbedring i lønnsomheten fra 2014, likeså oppnådde bedriftene der best samlet lønnsomhet i 2015 etter mange år hvor medlemsbedriftene i Midt-Norge har vært best.

 

Medlemsbedriftenes risikoprofil

 • Flertallet blant Rørentreprenørenes medlemsbedrifter driver godt, og har god til svært god kredittrating og en god balanse mellom gjeld og egenkapital. Mindretallet har middels til ingen kredittrating og har en sterk ubalanse mellom andel gjeld og egenkapital.
 • Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter har fulgt VVS markedets utvikling fra 2011–2014, men vokste tilnærmet dobbelt så mye i 2015 som bransjen ellers.
 • Til forskjell fra omsetningsutviklingen har resultatutviklingen vært mye dårligere for medlemsbedriftene enn for ikke-medlemmene. Rørentreprenørenes medlemmer har et kraftigere fall i driftsmarginene enn bransjen for øvrig fra 2014.
 • Styrket soliditet og svakt bedre likviditets- og gjeldsgrad for VVS-bransjens bedrifter samlet i 2015. Rørentreprenør-medlemmer med svakere soliditet og høyere gjeldsgrad.
 • Store variasjoner i balanse- og risiko nøkkeltallene samt mellom bedrifter i ulike størrelseskategorier og bedrifter etter landsdel.
 • VVS-bransjen har vesentlig høyere vekst enn elektroinstallatørene, både historisk og siste året. Elektroinstallasjon samlet har og har hatt best lønnsomhet.
 • Rør- og elektroinstallatører har vesentlig bedre lønnsomhet og totalrentabilitet enn grossistene og bygg entreprenørene.
 • Moderate driftsmarginer for grossistene innenfor VVS- og elektrobransjen, men byggevaregrossistene leverer og lever på svært svake driftsmarginer.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse