loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KONKURS: Mercur VVS Enetreprenør er konkurs. Daglig leder Helge Henriksen er her avbildet i forbindelse med at selskapet i fjor vant en stor rammeavtale for rørleggertjenester i Oslo kommune.

Mercur VVS Entreprenør konkurs

Arne Kongsnes / 2017-09-28 11:16:38

Mercur VVS Entreprenør er slått konkurs. Med 20 millioner kroner i gjeld klarer ikke selskapet å dekke sine forpliktelser.

Mercur VVS Entreprenør har 37 ansatte som dermed etter alt å dømme mister jobben. Selskapet til Enebakkveien i Oslo og har 37 ansatte.

Selskapet fikk den største delkontrakten da Oslo kommune i fjor tildelte rammeavtalen for rørleggertjenester.

Totalsummen var 150 millioner kroner over to år og Mercur VVS Entreprenør sin andel av denne var 65 millioner kroner.

Gjeld på 20 millioner kroner

Oslo Byfogdembete behandlet selskapets oppbudsbegjæring i går, 27. september. I kjennelsen framkommer det at det er selskapets eget styre som har begjært oppbud.

Dommerfullmektig Carl Håkon Andersen skriver:

«Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 20 151 808. Selskapets eiendeler er i balanse per 30. juni 2017 oppgitt til 19 184 406. Styreleder har opplyst at verdien av selskapets aktiva i dag er ukjent, men at verdien er betydelig lavere enn selskapets gjeld. Virksomheten er igangværende. Antall ansatte er 37. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede.» 

Kjennelsen ble avsagt klokka 15:40: Boet til Mercur VVS Entreprenør AS, tas under behandling som konkursbo.

Overskudd i 2016

Mercur VVS Entreprenør AS gikk så sent som i fjor med et overskudd. Driftsresultatet ble 1,9 millioner kroner av en samlet omsetning på 49,3 millioner kroner.

Selskapet er heleid av Heeg Holding AS, som igjen er heleid av Kollingen AS. Dette selskapet eies av styreleder Egil Lauvstad i Mercur VVS Entreprenør og nærstående.

Rørfag har så langt ikke lykkes med å få en kommentar til konkursen fra styreleder eller daglig leder i Mercur VVS Entreprenør.

Ved siste årsskifte hadde selskapet en gjeld på 14 millioner kroner, og den har altså økt med 6 millioner til i løpet av første halvår 2017.

Ifølge regnskapet for 2016 var gjelden til leverandører 6,9 millioner og skyldige offentlige avgifter 3,2 millioner kroner.

Krav mot konkursboet

Retten har oppnevnt partner Espen R. Hamar i advokatfirmaet Kvale i Oslo som bostyrer. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er satt til 1. november 2017.

Første skiftesamling blir mandag 16. oktober.

Bistår de ansatte

FØLGER OPP: Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening.FØLGER OPP: Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening.

Rørleggernes Fagforening har seks medlemmer hos Mercur VVS Entreprenør og har på det meste hatt tolv.

– Vi vil bistå våre medlemmer med nødvendig hjelp i forbindelse med konkursen. Flere har allerede fått seg ny jobb, sier organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening i Oslo til Rørfag.

Han opplyser også at fagforeningen har gjort flere forsøk – uten å lykkes – på å få daglig leder Helge Henriksen til å undertegne tariffavtale for bedriften, blant annet ved å argumentere med alle oppdragene selskapet har hatt for det offentlige.

Flere fagorganiserte polske arbeidere hos Merkur går nå på kurs hos fagforeningen med sikte på å få tatt norsk fagbrev.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse