loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Stort fremmøte i markeringen mot svart arbeide i Vestfold. (Foto: Jørn Wad)

Krafttak mot svart arbeid

/ 2016-05-30 10:06:17

– Dette markerer en start på noe viktig for oss alle. Alle bransje­organisasjonene trekker sammen med offentlig sektor. Vi som kjenner dette på kroppen til daglig har ivret for det lenge, og nå har vi endelig fått fram en felles satsing.

Henning Marcussen fra Thorsen & Marcussen AS er leder for styret i Rørentreprenørene Vestfold, og var blant de mange som hadde møtt fram da starten på «medbygger»-kampanjen ble markert på en parkeringsplass ved Jarlsberg travbane i Tønsberg i april.

Over 40 biler fra de forskjelligste håndverksbransjer var på plass, og det samme var representanter fra politiet, skatte-etaten og offentlig sektor ellers. Kampanjen støttes blant andre av LO/Fellesforbundet, NHO/EBA, Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

Kjent argumentasjon

For den som hørte innleggene spesielt fra politiet og skatteetaten, var det mye kjent stoff: Det er ikke bra med svart arbeide. Ingen store nyheter der. Men Anna Furhoff Jensen fra malerlauget var mer konkret:

– Vi er nødt til å tenke og handle annerledes, og vi må dra lasset sammen, oppsummerte hun. Henning Marcussen kunne ikke være mer enig:

– Det er riktig at dette er problemstillinger vi har stått overfor i lang tid, men det nye ved det vi nå har fått til her i Vestfold, er at alle står sammen, slår han fast. Han er tydelig på at dette ikke kan være en oppgave for bransjeorganisasjonene alene, selv om han er veldig godt fornøyd med at samtlige slutter opp om initiativet. Likevel understreker han at dersom man skal komme noen vei, må også alle deler av offentlig sektor følge opp: Det er ikke bare de kontrollerende myndigheter som må på banen. De gjør allerede mye, og kommer trolig til å gjøre mer. Men innkjøperne i stat, fylkeskommuner og kommuner må bli mer bevisste når de gjør sine innkjøp. I Vestfold er det fylkesmannen som har tatt initiativet til prosjektet, og Marcussen ser for seg at dette også vil gjøre offentlig sektor mer bevisste på sine innkjøpsrutiner:

– Kommunene bør implementere de nylig omforente seriøsitetsbestemmelsene som sikrer seriøse aktører i offentlige byggeprosjekter. I Vestfold deltar alle kommunene via KS og KIV, og det lover godt, sier han fornøyd.

Oppfordring

– Oppfordringen i kampanjen er rettet mot publikum mer enn byggebransjens aktører. Hvorfor er det slik?

– Som man ser av fremmøtet her i dag, er de aller fleste bedrifter innenfor vår bransje meget klare på at det er hvitt arbeide som gjelder. Noen useriøse aktører finnes likevel, og det har vært en viss økning av slike i de seinere årene. Derfor er vi som er seriøse opptatt av å minne forbrukerne på hva som er konsekvensen av å handle svart. Argumentene er nok kjente for de fleste, men det er viktig å minne folk om hva de risikerer når de handler svart, samt hva slags aktiviteter de er med på å støtte opp under. Om man velger en godkjent bedrift og betaler via bank, er mye gjort. Da blir du det vi kaller en «medbygger», som bidrar til arbeids- og lærlingeplasser der du bor. Du bidrar til skatteinntekter til fellesskapet og kvalitet på byggearbeidet. Og ikke minst: Du kan være sikker på at du ikke bidrar til aktiviteter som skader samfunnet, understreker han.

– Har det vært vanskelig å få folk med?

– Overhode ikke! Dette er en aksjon som alle seriøse bedrifter i byggebransjen støtter med lett hjerte, og vi håper at det vil bidra til at forholdene i bransjen endres. I dag er det alt for utbredt å ikke handle hvitt. En annen sak er at når man kan oppleve 6–7 ledd i rekken av underentreprenører, er det klart at det kan være vanskelig for kontrollerende myndigheter å følge pengestrømmen. Og enda mindre enkelt å følge opp hva slags arbeidsforhold som råder i hverdagen ute på arbeidsplassene, peker han på. Nå vil altså samtlige bransjeforeninger i Vestfold jobbe mot lovbruddene, som strekker seg fra arbeidsmiljøkriminalitet, bruk av ulovlig arbeidskraft, skatte- og avgiftskriminalitet, fiktiv fakturering, hvitvasking, trygdebedrageri, falske ID-dokumenter, pass, lønnsslipper, byggekort og falske sykemeldinger til menneskehandel og tvangsarbeide.

Hele 550 bedrifter i Vestfold er med i kampanjen, og logoen man har laget for kampanjen vil bli å finne på 3000 håndverksbiler som daglig er å finne på veiene i fylket. I tillegg er det lagt opp til betydelig aktivitet gjennom annonser, brosjyrer, nettsider og i sosiale medier. Dessuten vil flere håndverksbedrifter bli å finne på stands i mai og juni, der de møter publikum og jobber mot videre utbredelse av den svarte økonomien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse