Nå får du gratis abonnement ut året!
...
Digital kunnskap
Som abonnent på VVS-TV får du tilgang til stadig nye filmer fra forskjellige foredrag og fagseminarer....
Studentpakke Rørhåndboka + VVS-tegning
Er du student/lærling og er interessert i den digitale versjonen av Rørhåndboka og VVS-tegning? Nå...
Et lite stykke VVS-historie
Arbeidet med å lage en varmenorm ble igangsatt i begynnelsen av 2000-tallet. Normen kom i bokformat...
Hvor viktig er Rørhåndboka?
Et kort intervju med Espen Kvarud, daglig leder i Nore VVS: Hvor viktig er Rørhåndboka for bransjen?...
Hvor viktig er Rørhåndboka?
Hvor viktig er Rørhåndboka for bransjen? - For vår del er den veldig viktig. Rørhåndboka har nesten...
Proporsjonalmetoden
For at alle varme- og kjølelegemer (radiatorer, gulvvarme, varmebatterier etc.) skal få de vannmengder...
Den nye NS 3420
NS 3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med byggeprosjekter og rehabilitering....
"KS" og anboring
Her kan du se en kort video om hvor viktig det er å følge Tekniske bestemmelser (Normalreglementet)...
Tetthetsprøve med vakuum?
Tetthetsprøving: skal man tetthetsprøve avløpsledninger med vann, luft eller vakuum? les mer i Rørhåndboka...
Tørre fakta om tørr luft
Fagseminaret "Tørre fakta om tørr luft" fant sted på Miljøhuset GK i forrige uke. Ikke gå glipp...
VIDEO ►
​​Riktig væskekvalitet
Se videopresentasjonen! VVS-foreningen inviterer til heldagskurs over hele landet, for å sette fokus...