loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
NØKKELMENNENE: Vidar Stenstad (t.v) og Ketil Krogstad i Direktoratet for Byggkvalitet styrer arbeidet med Tek17. (Foto: Arne Kongsnes)

Tek17: Disse to må overbevises

Arne Kongsnes / 2016-11-22 13:25:30

Vidar Stenstad og Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er mennene høringsinstansene må overbevise for å få gjennomslag for endringer i Tek17.

Tek17 er den nye byggforskriften som fra 1. juli 2017 skal erstatte Tek10. Den har stor betydning for hele bygg- og anleggsnæringen i forhold til kravene som stilles, ikke minst til nybygg – og dermed også hva det koster å bygge dem.

LES MER: Her er det du trenger å vite om Tek17

I dag arrangerte DiBK et meget godt besøkt høringsmøte i festsalen i Ingeniørens Hus i Oslo. Høringsfristen er satt til 10. februar 2017.

Forenklingsministeren

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) kunne like gjerne titulert seg forenklingsminister i dagens møte:

– I for mange år har vi lagt nye krav oppå gamle. Det er mulig å forene forenkling og høy kvalitet. Tek17 skal fjerne unødvendige krav, forenkle språk og struktur, og prioritere endringer som betyr kostnadsbesparelser, sier Jan Tore Sanner, som peker på at forslaget slik det ligger nå betyr sparte byggekostnader på 100.000 per bolig i gjennomsnitt.

Sanner understreker også at Tek17 er starten på en fullstendig digitalisering av byggeprosessen.

– Dette er det første viktige skrittet på veien mot en heldigital søknadsprosess.

Tek 17 Jan Tore Sanner nett 761 LYDHØR: Moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet dagens høringsmøte om Tek17. Han lover å høre på gode innspill fra bransjen. (Foto: Arne Kongsnes)

Enklere veiledninger

Avdelingsdirektør Ketil Krogstad og sjefingeniør Vidar Stenstad er nøkkelpersonene i DiBKs arbeid med Tek17.

Litt forenklet sagt er Tek17 bygd opp av selve forskriftsteksten med tilhørende preaksepterte ytelser – begge deler i kategorien «må oppfylles». På toppen kommer veiledningene, som har atskillig større volum enn selve forskriften.

– Veiledningene har dere ikke sett ennå, men her vil vi fjerne de unødvendige veiledningene og særlig veiledninger som har preg av lærebokstoff, sier Vidar Stenstad – som særlig peker på at krav av typen «bør» skal ut. Henvisninger til standarder i dagens Tek10 skal flyttes inn i selve forskriften.

Fagsjef sanitærteknikk Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge mener det nettopp er dagens veiledninger som har vært vanskelig å fortolke.

– Før vi ser veiledningene er det vanskelig å komme med en fornuftig konklusjon om Tek17 er mer klargjørende enn Tek10, sier han.

LES MER: Se presentasjonene fra høringsmøtet om Tek17

Et praktisk eksempel

Avdelingsdirektør Ketil Krogstad sier det rett ut:

– Det er ikke mulig å lage et forslag alle er fornøyd med.

Hva endrer seg fra Tek10 til Tek17?

Her er et praktisk eksempel som vil interessere rørleggeren:

I dagens Tek10 § 13-20 3. e) heter det: Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

Ved første øyekast er det ikke mulig å finne igjen den formuleringen i Tek17. Bestemmelsene som i Tek10 regulerer selve vann- og avløpsinstallasjonen, er nå samlet i kapittel 15. Dette gjelder eksempelvis nettopp kravet krav om automatisk avstengning av vannet.

Kravet er ikke lenger en del av selve forskriften i Tek17, men realitetene er uendret.

Ketil Krogstad i DiBK forklarer:

– Formuleringen i Tek10 § 13-20 er ikke fjernet i forslaget til TEK17, men direktoratet foreslår å gjøre formuleringen til en preakseptert ytelse. Dette fremgår ikke tydelig i høringsnotatet fordi høringsnotatet kun omtaler forslag til endringer i preaksepterte ytelser.

Samarbeider om høringsuttalelse

Rørentreprenørene Norge har sammen med byggmesterforbundet, Sintef og Fagrådet for våtrom (FFV) deltatt på flere møter angående spesielt kapittel 13-20 i Tek10, så også 15-5 til 15-7.

– Vi er i så måte en naturlig høringsinstans i det ferdige produktet, sier Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Et av forslagene som Rørentreprenørene skal vurdere, er forslaget om å forby å plassere varmtvannsberedere i kjøkkenbenker, som Rørfag nylig omtalte.

Irritert av bodfjerning

VVS-foreningen vil også gå grundig gjennom høringsutkastet.

– Vi vil involvere noen av våre 4.000 medlemmer i arbeidet med en høringsuttalelse, sier fagsjef Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen, som var til stede på dagens høringsmøte.

Personlig er han oppgitt over forslaget om å fjerne kravet til sportsbod og innvendig bod i studentboliger.

– Dette har jo ingenting med VVS å gjøre, men selv var jeg svært aktiv som student både med ski og klatring. Hadde dette vært den gangen, måtte jeg lånt eller leid meg bodplass!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse