loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
IKKE FORNØYD: Jon Sandnes i BNL er ikke fornøyd med froslaget til statsbudsjett for 2017.

BNL etterlyser flere tiltak

/ 2016-10-06 15:24:47

STATSBUDSJETTET:  BNL etterlyser økt satsing på kontroll og tilsyn, økt lærlingtilskudd og en strategi for grønn omstilling.

Byggenæringens Landsforening (BNL), der også Rørentreprenørene Norge er med, har mye på hjertet etter at at regjeringspartiene i dag la fram sitt forslag til statsbudsjett.

Uforståelig svekkelse

BNL-sjef Jon Sandnes mener budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet og at det heller ikke inneholder signaler om økt satsing på kontroll og tilsyn.

– Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier han.

Noen dager før budsjettet ble lagt frem, gjennomførte politiet og Arbeidstilsynet kontroller i privatmarkedet i Rogaland.

– Her ble det avdekket flere ulovlige forhold.  Samtidig vet vi at det de siste par årene er dokumentert omfattende lovbrudd blant useriøse i byggenæringen. Noe av begrunnelsen fra de som driver ulovlig og useriøst er at oppdagelsesrisikoen er liten. Nå vil altså regjeringen at oppdagelsesrisikoen skal bli mindre, sier Sandnes.

Sandnes mener at regjeringen må etablere av Senter mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistrikt.

Ønsker mer til lærlingene

Til tross for stor mangel på læreplasser, blir dette ikke prioritert i årets statsbudsjett. BNL mener det ville vært fornuftig å øke lærlingtilskuddet ytterligere, spesielt med bakgrunn i den offentlige lærlingklausulen som nå har trådt i kraft.

Regjeringen legger stor vekt på kompetanseutvikling i skolen i årets statsbudsjett og det er satt av 30 millioner til realfagsatsing i grunnskolen.

For første gang gis det tilskudd til fagskolene.  I statsbudsjettet er det satt av 58 mill til utvikling av fagskolene og samordnet opptak, som vil bidra til å gjøre fagskolene mer anerkjente og synlige.

– Dette er vi svært fornøyde med, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL.

Det er også satt av 30 mill i statsbudsjettet til yrkesfagløftet, i tillegg til 30 mill som er tidligere avsatt.

Store investeringer

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel. I tillegg legges det fram en tiltakspakke for kystkommunene i Sør-Norge på 650 millioner kroner.

– BNL støtter forslagene, men etterlyser en strategi for hvordan de store investeringene i bygg og anlegg skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL utfordrer partiene på Stortinget til å ta debatten om hvordan de samlede investeringer i bygg og anlegg skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling.

– Det er historisk høye offentlige investeringer i bygg og anlegg, samtidig som byggenæringen har høy arbeidsledighet. Politikerne må legge føringer på hvordan pengene skal skape arbeidsplasser. Regelverket for offentlige anskaffelser gir større muligheter til å styre innkjøpene enn det regjeringen bruker, sier Sandnes.

Sandnes trekker frem anleggsnæringen som et eksempel.

– Det offentlige er den største bestilleren, og kan gjennomføre et grønt skifte i denne sektoren ved å samarbeide tett med næringen om miljøkrav. Det vil skape nye arbeidsplasser og verdiskaping, sier han.

Snudde pendlerkutt

BNL hadde også håpet at regjeringen hadde vært tydeligere på digitalisering.

– Byggenæringen skal digitaliseres. Vi er avhengig av at det offentlige tilrettelegger for digital infrastruktur. BNL er glad for at det er satt av midler til Altinn-Fellestjenester Bygg og til digitalisering av offentlige registre i Brønnøysund. Innsparingspotensialet er stort både hos kommune, stat og næringen, sier Sandnes.

Regjeringen reverserer kutt i pendlerfradraget. BNL protesterte da det ble redusert og har nå fått gjennomslag.

– Det er spesielt bra for små og mellomstore bedrifter i distriktene, sier Sandnes.

LES MER: Bremser utfasingen av fossil olje

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse