loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
UTSKIFTING: Norsk varmepumpeforening forventer at flere i varmepumpebransjen spesialiserer seg på utskifting av oljefyr nå som det varslede forbudet mot fossil oljefyring nå er sendt på høring. (Foto: Enova)

- Vil sette fart i markedet

Jan Erik Røine / 2016-10-13 09:02:31

Norsk Varmepumpeforening er fornøyd med at regjeringen nå sender forslag om forbud mot fossil oljefyring på høring.

Regjeringen sendte igår forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring. Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre forbud mot fyring med fossil olje.

– Vi har mange ganger etterlyst når forskriften kommer på plass, og tror dette vil sette fart i markedet for utskifting av gamle oljefyringsanlegg med fornybare alternativer som varmepumpe, fjernvarme og bioenergi, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (Novap), i en pressemelding.

Unntak og avgrensninger

Departementet foreslår et generelt forbud mot fossil oppvarming av boliger. Dette gjelder både fossil fyringsolje og parafin. I forslaget skisseres også mulige unntak og avgrensninger i forhold til et forbud mot fossil oljefyring. For næringsbygg ber de både om tilbakemelding på et forbud mot fossil fyringsolje som grunnlast, og på et forbud som også gjelder spisslast. Det er foreslått enkelte unntak fra forbudet for hytter under 70 kvadratmeter, driftsbygninger i landbruket, midlertidige bygninger og bygninger der hovedformålet ikke er bygningsoppvarming.

Fjernvarmeanlegg med under 1 MW ytelse er omfattet av forskriften. Departementet skriver at et forbud mot fossil fyringsolje i fjernvarmeproduksjon krever nærmere utredning.

Forslaget innebærer ikke et forbud mot bruk av fossil gass til bygningsoppvarming. Det er beregnet at forslaget vil gi en årlig reduksjon på 250 000 tonn CO2 hvis det fortsatt er tillatt å benytte fossil fyringsolje til spisslast i næringsbygg. Det er beregnet at en overgang fra fossil fyringsolje til fornybare alternativer vil være lønnsomt samlet sett. Høringsfristen er 11. januar 2017.

Fornøyd – men ønsker et totalforbud

– Et forbud mot fossil oljefyring fra 2020 vil være avgjørende for å nå klimamålene våre, sier Silje Østerbø, informasjonsansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet.

Fossil oljefyring er en betydelig kilde til klimagassutslipp, og står for hoveddelen av klimagassutslippene i byggsektoren. Men heldigvis kan fossil oljefyring erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger.

Angående et mulig unntak for spisslast så er ikke Naturvernforbundet overbevist.

– Argumentet med forsyningssikkerhet kjøper vi ikke. I en krisesituasjon uten strøm vil ikke oljefyren fungere uansett og fossil olje er heller ikke en lokalt tilgjengelig ressurs i unntakstilstander. Vi mener også at man bør innføre et totalforbud på fossil fyringsolje både for å kutte klimagassutslipp, men også for å gjøre det lettere å håndheve forbudet, sier Østerbø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse