loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
DIGITALE KOMMUNER: Norkart og samarbeidspartnere i Kommune-Norge satser 100 millioner kroner på prosjekt «Den digitale kommune 2019».

Satser 100 millioner på digitalisering

/ 2016-12-13 12:20:40

Norkart og partnere i Kommune-Norge investerer 100 millioner for å lage digitale løsninger som skal effektivisere byggesaksbehandling og gi full oversikt over det det private og offentlige vann- og avløpsnettet (VA).

Prosjektet går ut på å digitalisere byggesaksprosessen fra A til Å. Prosjekt skal også sørge for at Norge får analysemuligheter og totaloversikt over offentlige og private vann- og avløpsledninger.

Innovasjon Norge bidrar

Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til digitaliseringsprosjektet «Den digitale kommune 2019».

Prosjektet skal løse svært viktige samfunnsutfordringer gjennom forenkling og forbedring samt å knytte løsningene sammen – slik at innbyggerne får tilgang til mest mulig digital informasjon selv.

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker og vann- og avløpsledninger består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere slik at de kan ta seg bedre av de mest kompliserte og utfordrende byggesakene. Norske kommuner behandler årlig over 100.000 byggesaker.

Bedre innsyn

Prosjektet «Den digitale kommune» skal også ansvarliggjøre den enkelte innbygger gjennom bedre mulighet til innsyn enn i dag. Prosjektet blir beskrevet som demokratisering i praksis.

Nye digitale komplette sammenkoblede løsninger på vann- og avløpssiden vil hindre unødvendig skader eller minimalisere skader slik at de ikke blir unødvendig store. Dette vil blant annet ha meget stor betydning ved store nedbørsmengder og store og små flommer.

– Det er stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor. Derfor støtter vi Norkarts digitaliseringsprosjekt, sier – seniorrådgiver  IKT Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge.

– Prosjektet vil løse viktige offentlig behov. Særlig innen håndtering av byggesaker er det mange uløste oppgaver. En aktør som Norkart er en av få aktører som er i stand til å løse denne utfordringen. Norkart har erfaring og kunnskap, og har gjennom mange år vist evne til innovasjon og nytekning. Selskapet har en solid posisjon i Kommune-Norge og gjennom det mulighet til å få med mange kommuner til å ta i bruk disse digitaliseringsløsningene. Jeg ser frem til samarbeidet med Norkart for å løse viktige samfunnsutfordringer innenfor offentlig og privat vann- og avløp samt byggesaksbehandlingen, sier Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge.

Viktig for kommunene

Geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune sier Bærum kommune er svært tilfreds med å få være en av samarbeidskommunene i dette prosjektet. Berge mener kommunene til nå ikke har utnyttet alle mulighetene for å digitalisere sine tjenester. Dette prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjoner om å sette fart i digitaliseringen av kommunene og dermed gi innbyggerne bedre service.

Berge understreker at arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Slik er det også i Bærum. -Vi har er hele tiden på leting etter bedre verktøy for våre medarbeidere slik at vi kan levere bedre tjenester både til bedrifter og til den enkelte innbygger i kommunen sier Kjell Berge.

Adm. direktør Bent Brugård i Norkart sier at hans bedrift har kommet langt i digitalisering av byggesaksbehandlingen.

– Norkart har både den kunnskapen og de verktøyene som trengs, samtidig som vi sitter med tilgang til alle data for både offentlige- og private eiendommer i Norge, sier Brugård.

Oftere flom og overvann

Han sier også at vi i Norge i dag vet alt for lite om vann- og avløpsnettet, særlig når det gjelder sammenhengene mellom kommunale og private anlegg.

– Klimaendringene vi er inne i har gitt oss betydelig større problemer med flom og overvann. Dette har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann bare det siste året i Norge. Norkart skal nå utvikle nye løsninger som gir full oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger. I tillegg vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad hindre forurensningen av drikkevann som vi økende grad opplever i dag. De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening, enkel tilgang til oversiktlig informasjon – og forenkler alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse