loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Forfattere: Tor Hoel i ÅF Advansia (t.v) og Per Roger Johansen i Atkins Norge har skrevet BA2015-veilederen som de skal presentere på Solstrandkonferansen 10.-11. februar.

– Planlegg sluttfasen tidlig

Jan Erik Røine / 2016-01-18 06:47:24

Et mer strukturert prosjektforløp, der man helt fra starten og gjennom hele prosessen har fokus på sluttfase og idriftsettelse, kan gi store fordeler.

– Vi i Statsbygg er blant de som har et sterkt fokus på dette i våre prosjekter og er veldig glade for BA2015-veilederen om systematisk ferdigstillelse, forteller Anita Topdal prosjektleder i Statsbygg.

Hun står i bresjen for Solstrandkonferansen 2016 hvor dette blir hovedtema.

Veilederen er en av flere som er produsert i forbindelse med BA2015 – en nasjonal satsning for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Her har en rekke toneangivende aktører gått sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen BAE-næringen.

– I de fleste tilfeller hvor prosjekter har en vanskelig idriftsettelse skyldes det at man startet for sent med å planlegge sluttfasen. Man gjør feil tidlig i prosjektet som ikke oppdages tidlig nok, og disse får påvirkning senere. Det er dette veilederen skal bidra til å unngå, sier Tor Hoel i ÅF Advansia, som sammen med Per Roger Johansen i Atkins Norge har skrevet veilederen.

Bryter med tradisjonell tankegang

Systematisk ferdigstillelse handler om å sikre at sluttproduktet er det kunden faktisk har bedt om, ved hjelp av prosesser som går gjennom hele prosjektets levetid. Metodikken bryter med tradisjonell tankegang rundt prosjektering, og henter inspirasjon fra arbeidsmetoder man finner i IKT-prosjekter, som Agile og Lean.

– Målet er at entreprenører skal gjøre ting riktig første gang, og dermed bli mer effektive. Hele prosjektforløpet legger opp til en strukturert avslutning, der de prosjekterende gjør ting enklere for entreprenøren. Gjør man det riktig første gang, vil entreprenøren tjene penger, det blir mindre stress i sluttfasen av prosjektene, og vi tror også prisen byggherren betaler vil gå ned. I tillegg får byggherrene en bygningsmasse som faktisk er testet og fungerer, noe som gir lavere driftskostnader, sier Per Roger Johansen.

Praktisk nytteverdi

Veilederen er generisk for alle type prosjekter i byggebransjen. I første rekke er den myntet på prosjektledere og byggherrer, men vil også ha stor verdi for rådgivere og entreprenører. Og forfatterne har lagt vekt på at den skal være et praktisk arbeidsredskap.

– Vi ønsker å ta større bransjeansvar. Bransjen som helhet har ikke fått dette helt til ennå, og vi vil bidra til økt bevissthet og hevet kompetansenivå på området. Hverdagen i et prosjekt er preget av korte tidsfrister og en voldsom arbeidsmengde, men vi får fort problemer om vi ikke tar oss tid til å heve blikket og holde fokus på sluttresultat og drift, avslutter Tor Hoel.

Både Johansen og Hoel er blant foredragsholderne når Solstrandkonferansen februar i regi av VVS-Foreningen 2016 arrangeres 10.-11. februar.

FDVU-ekspert

Anita Topdal_ Statsbygg

Til nå har over 100 deltakere meldt seg på konferansen som i år vil kretse rundt temaet systematisk ferdigstillelse. Anita Topdal ( bildet over) fra Statsbygg ønsker særlig at mange fra byggherresiden kjenner sin besøkelsestid til konferansen. For øvrig belyses temaer som testregime, utfordringer knyttet til adgangskontrollanlegg/dørmiljø og NS 6450 Prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger. I tillegg kommer han som mange mener er landets fremste FDVU-ekspert – Svein Bjørberg, med foredraget «Gode bygg for et bedre samfunn».

 

Klikk her for mer informasjon og påmelding til Solstrandkonferansen 20156

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse