loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Bygger kompetanse:– I Østlandske VVS er vi opptatt av å overføre erfaringer og kompetanse, sier daglig leder Helge Ranheim, og peker på (f.h.) Anders Ranheim, Thomas Albech, og Hege Øwre Johnsen. Foto: Jørn Wad.

Østlandske VVS - en lærende bedrift

Jan Erik Røine / 2015-12-14 14:22:09

Hos Østlandske VVS deler man på kunnskapen.

– Vi mener det er viktig å ha bevissthet rundt det å lære noe nytt hele tiden. Ofte kan det vi bør lære, være tilgjengelig i vår egen bedrift. En bevisst overføring av kompetanse og erfaringer vil gjøre oss bedre skikket til å møte fremtidens utfordringer, sier daglig leder Helge Ranheim til Rørfag.

Han og resten av ledelsen i Østlandske VVS på Karihaugen utenfor Oslo, er opptatt av å ha en løpende utviklingsprosess gående i bedriften. Læring kan blant annet skje i et møte mellom generasjonene, der de godt voksne kan øse av sin erfaring, mens yngre medarbeidere kan komme med nye perspektiver. Et eksempel på dette, er deres syn på bruk av IT for å forbedre både produksjonsflyt og planlegging.

Planlagt læring

De har fokusert mye på kompetanseutvikling. Dyktige medarbeidere, som bidrar sterkt i læringsprosessen, mener de må være en del av det daglige arbeidet.

– Men læringen må likevel være et ledelsesansvar?

– Ja, det er jo riktig. Det må skapes et miljø hvor prosessen er en naturlig del av det daglige arbeidet. Likevel er det enklere når man har medarbeidere som synes det er det mest naturlig i verden, og som gladelig bidrar til at vi ikke bare får prosjektene igjennom på en god måte, men som naturlig deler kompetansen sin med kolleger.

– Det er jo en veldig lang verdikjede i yrket vårt. I hele denne tiden må vi aldri glemme at vi trenger å bli bedre. Uansett hvor bra vi synes det går, er det viktig at vi ikke lar det bli en sovepute. Så skal det jo altså sies at ingen er perfekte. I vår bedrift, som i alle andre selskaper, gjøres det feil. Det er gjennom å avdekke feilene, slik at vi gjennom å etablere rutiner og ikke minst øke bevisstheten rundt det vi gjør til daglig, at vi kan skape en positiv læringsprosess. Dersom bedriftens ledelse legger til rette for dette, er vi overbevist om at folk kommer til å respondere positivt. Det er gjennom å ha kunnskap at du utvikler bedriften videre. Altså at vi forbereder oss på å møte den økte konkurransen vi ser rundt oss hver eneste dag, mener Ranheim.

Gode relasjoner

Hvordan man skaper en lærende organisasjon sier Ranheim at han ikke har noen enkel oppskrift på.

– Jeg vet ikke om den eksisterer heller. Men et eksempel kan gjerne være å utvikle gode relasjoner. For eksempel mellom generasjonene. Ungdommen vil gjerne lære, og de som er litt eldre og har mer erfaring, må være bevisste på dette, og ikke minst være klare til å lære fra seg ting til yngre kolleger, sier Ranheim og ser bort på Anders Ranheim, Thomas Albech, og Hege Øwre Johnsen.

Han mener at man burde være mindre skeptiske til å lære bort kloke løsninger til kolleger.

– Alle i en bedrift tjener på det, og også arbeidsplassen som sådan. Når du eventuelt bytter jobb så har du med en ballast fordi du selv har bidratt til et fellesskap, noe som er en kompetanse i seg selv. Så jeg ser ingen negative sider ved dette i det hele tatt. Likevel er det et betydelig feilgrep å tro at dette går av seg selv. Tvert om må slike læreprosesser drives framover helt bevisst, og her har ledelsen i bedriftene også en utfordring: Man må by litt på seg selv, og være villig til å komme nær medarbeiderne i læreprosessen, fremhever Ranheim.

Tilgjengelighet

Når vi spør de fire om hva som er suksesskriteriene for «den lærende bedriften», ser de litt på hverandre.

– Kanskje tilgjengelighet og tilstedeværelse. Og at man forsøker å skape engasjement, og være tilgjengelig for medarbeiderne så mye det lar seg gjøre. Flinke folk rundt oss kan bidra sterkt i den læringsprosessen vi alle er en del av hver eneste dag. Men dette er ikke nok: Man må som ledelse også være villig til å tråkke til litt ekstra, og altså selv være midt blant medarbeiderne både i det daglige og når vi skal ha spesiell fokus på å overføre kompetanse og utvikle den for oss alle. Men for å komme videre og for å holde seg konkurransedyktige, er jeg helt sikker på at vi må utvikle kunnskap og kompetanse i bedriften, og mye av denne kan vi hente fra hverandre, sier de sammen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse