loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SLIK BLIR DET: Modell av det kommende Nasjonalmuseet i hovedstaden. (Foto: Ken Opprann, modell: Kleihues+Schuwerk/Oslo Modellverksted

Nytt nasjonalmuseum betyr gigantkontrakter

Arne Kongsnes / 2016-08-05 08:00:17

Statsbygg har utlyst oppdrag for over 900 millioner kroner i forbindelse med byggingen av nytt nasjonalmuseum. Rundt en tredel gjelder rør og ventilasjon.

Norges største kulturbygg er i ferd med å ta form og nå starter jakten på firmaer som skal gjøre innvendig arbeid. Arkitektens valg av materialer viser at det er nordisk design som blir uttrykt i det nye Nasjonalmuseet.

Stort omfang

– Prosjektet går nå over i en ny fase. Fire kontrakter på det innvendige arbeider på rundt 900 millioner er nå lyst ut, forteller prosjektdirektør Per Willy Nysæter.

Fakta om disse kontraktene er å finne på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Det omfatter blant annet arbeid med gulv, vegger og himlinger. Materialene som ønskes er marmor, skifer, kalkstein, eikefinerte veggplater, lyshimlinger og parkett i heltre.

I tillegg skal ventilasjon, elektrisk anlegg, rør, fjernvarme, sprinkler og vann- og avløp på plass.

Rørarbeid for 170-180 millioner

Entreprise K301 (rør) – blikkenslager og rørarbeid – har en anslått størrelsesorden på 170-180 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Der heter det blant annet: «Nybygget skal være slik at museet kan bevare samlingene på en museumsfaglig forsvarlig måte, der skader/forfall på grunn av bygningsmessige forhold skal reduseres til null. Dette har igjen ført til et stort fokus på inneklima og å sikre at kunst ikke skal få vannskader. Dette gjenspeiles også i røranleggene.»

Bygget har en kjølesentral i 1. etasje mot nordvest med direkte tilgang fra kjøreareal. Varme- og sprinklersenetral ligger samlet i kjeller (plan 001). I syd, mot Rådhusplassen, ligger sjøvannsinntaket i kjeller hvor sjøvannspumper og sjøvannsvekslere står. Bygget har en teknisk mellometasje mellom kjeller og 1. etasje som binder sammen disse tre sentralene og som inneholder et stort antall føringer, både for rør, ventilasjon og elektro. I kjeller er det også to store ventilasjonsrom, ett i øst og ett i vest. I tillegg er det seks mindre ventilasjonsrom fordelt på to i 3. etasje og fire i 5. etasje.

Statsbygg opplyser også at en del av rørsystemene utomhus og i bunnplata utføres før K301 er kontrahert.

I tillegg skal det leveres sprinkleranlegg for ca 54.700 m2 fordelt på pre-action anlegg (ca 29 000 m2), våtanlegg (ca. 17 800 m2) og noe tørranlegg.

Oppstart er forventet i februar 2017 og ferdigstillelse i slutten av juni 2019.

Ventilasjon: 100-115 millioner

Entreprise K302 (ventilasjon) – installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg– har en anslått størrelsesorden på 100-115 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

 Også her får nullvisjonen for skader/forfall på grunn av bygningsmessige forhold stor betydning: «Dette har igjen ført til et stort fokus på inneklima og å sikre at kunst ikke skal få vannskader. Dette gjenspeiles også i ventilasjonsanleggene.»

Her er noe av omfanget: I kjeller er to store ventilasjonsrom med 22 aggregater i ventilasjonsrommet i vest og 17 aggregater i ventilasjonsrommet i øst. I tillegg er det 6 mindre ventilasjonsrom fordelt på to rom i 3. etasje med totalt 5 aggregater for magasiner og fire rom i 5. etasje. Bygget har en teknisk mellometasje mellom kjeller og 1. etasje hvor store deler av kanalføringene fra ventilasjonsrommene i kjeller fordeler seg ut i sjakter og som ellers inneholder et stort antall føringer både for ventilasjon og elektro. Totalt behandlet luftmengde er over 600.000 m3/h. De fleste systemene dekker rom som har spesielle krav til temperatur, fuktighet og filtrering.

Planlagt start er  mars 2017 og planlagt ferdigstillelse utgangen av juni 2019.

Prosjektdirektør Per Willy Nysæter i Statsbygg opplyser at kontraktene blir signert i november grunnet sommerferie i Norge i juli og august i resten av Europa.

Frist for levering av tilbud for alle kontraktene som er utlyst er satt til 29. september 2016.

LES MER: Fakta om det nye Nasjonalmuseet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse