loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STORE UTFORDRINGER: Flom og skader, her fra Kvam i Gudbrandsdalen i 2013.
STORE UTFORDRINGER: Flom og skader, her fra Kvam i Gudbrandsdalen i 2013.

Skal finne løsninger på flomproblemer

/ 2018-05-22 09:08:13

Med 100 millioner kroner fra EU skal Norges Ge0tekniske Institutt (NGI) finne naturbaserte løsninger for å begrense skadene etter ekstreme nedbørsmengder.

Phusicos er et stort europeisk forskningsprosjekt som ledes av NGI. Totalbudsjettet er på 100 millioner kroner via EU.

NGI er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag.

Gudbrandsdalslågen blir en av fem demonstrasjons- og undersøkelsesområder.

Naturen skal hjelpe til

Forskningsprosjektet har fått navnet Phusicos, som betyr «ifølge naturen» på gresk.

Premisset er at naturen i seg selv er en kilde til ideer og løsninger for å minimere risikoen som klima-drevne naturskader står for.

Tanken er derfor at naturbaserte løsninger kan være fleksible alternativer til tradisjonelle ingeniør-løsninger. Phusicos skal bidra til å teste dette ut gjennom fem innovative prosesser:

  • Designe bærekraftige forvaltningstjenester ved bruk av «Living Labs» (demonstrasjons- og undersøkelsesområder)
  • Teknisk innovasjon og evaluering
  • Ledelsesinnovasjon i form av planverktøy, styringsdokumenter og implementering av mekanismer for bærekraftig bruk
  • Skape en kunnskapsplattform gjennom en læringsarena
  • Etablere en omfattende og nyskapende dataplattform med produkter og løsninger

 

15 europeiske partnere

Phusicos ledes av NGI og har 15 europeiske partnere innen forskning, universiteter og regionale myndigheter fra sju europeiske land.

Oppland fylkeskommune er en av disse, og har ansvaret for arbeidet med flom- og skredforebygging knyttet til Gudbrandsdalslågen.

Oppstart i juni

Første oppstartsmøte for Phusicos holdes på NGI i Oslo den 12. juni i år, med representanter for alle de 15 partnerne tilstede. Prosjektet har varighet i fire år og et budsjettmidlene på rundt 100 millioner kroner kommer via EUs forskningsprogram Horizon 2020.

Om lag halvparten av Phusicos-budsjettet skal gå til direkte tiltak med bruk av naturbaserte løsninger.

Gudbrandsdalen et testområde

Phusicos-prosjektet vil benytte hovedsakelig tre test-områder:

Gudbrandsdalen, Norge: opplevde storflom etter ekstremnedbør, med omfattende ødeleggelser av jordbruksområder og infrastruktur. I gang med prosjektet Lågen 2020.

Serchio River Basin, Italia: Har hatt ekstrem tørke og flom. Ny kanal fra nærliggende innsjø prosjekteres for å redusere risiko.

Pyreneene, Frankrike-Spania: Flom og jordskred pga. klimaendring opptar mange områder i Pyreneene.

I tillegg er det to «konsept»-områder:

Isar River Basin, Tyskland: Område med flom- og erosjonproblem. Noen tiltak er gjennomført, men det er behov for systematisk evaluering av disse tiltakene.

Kaunertal Valley, Østerrike: Jordskred, stein- og fjellskred og løsmasseskred pga. ekstremvær. Ser stor nytte av naturbaserte løsninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse