loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KLAR OPPFORDRING: Fagdirektør Claus Jervell hos Likestillingsombudet mener bransjen må iverksette tiltak for redusere den kraftige mannsdominansen.

– Hver femte rørlegger bør være kvinne

Arne Kongsnes / 2016-06-21 07:46:16

Likestillingsombudet mener det bør være et mål at minst hver femte rørlegger skal være en kvinne.

Norge har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsmarked og rørleggeryrket er et av Norges mest mannsdominerte.

Blant dagens 587 rørleggerlærlinger er det 21 jenter, andelen er på høyst beskjedne 3,6 prosent. Sagt på en annen måte: Stiller du opp 28 rørleggerlærlinger på rekke, finner du bare en kvinne der.

Får ikke de beste

Fagdirektør for arbeidsliv hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Claus Jervell, er tydelig:

– Vi mener det er et mål at det skal være minst 20 prosent av begge kjønn i alle yrker. Er kjønnsbalansen skjevere, får heller ikke bedriftene tak i flinke jenter som kunne blitt gode rørleggere, sier Jervell.

Bakgrunnen  er rett og slett at Likestillingsombudet mener at 20 prosent av hvert kjønn  hindrer at yrkene står fram som rene kvinne- eller mannsyrker. Dermed blir det lettere å velge på grunnlag av interesser,  uavhengig av kjønn.

Tilrettelegging nødvendig

Jervell mener bransjen selv må ta ansvar og initiativ til å forbedre kjønnsbalansen. Her er tre eksempler på hva han mener både bransjen og den enkelte bedrift bør tenke igjennom:

  • Er arbeidsplassen tilrettelagt for kvinner, har de egne garderober og toaletter?
  • Hvordan omtales jenter på arbeidsplassen?
  • Har det festet seg et inntrykk av at «den gode rørlegger» er en mann?

– Å ta tak i praktiske løsninger for jenter på mannsdominerte arbeidsplasser gir gevinst i form av bedre arbeidsmiljø og mer motiverte medarbeidere, sier han.

Jervell mener også samarbeid og samordnet innsats mellom skoleverk og arbeidsliv er nødvendig for å få resultater.

LES MER: – Like tungt å være hjelpepleier som rørlegger 

 

Ekstrapoeng for jenter?

Tiltak for å favorisere det svakest representerte kjønn i videregående skole har vært diskutert mange år.

«Likestilling i praksis – like muligheter for kvinner og menn», den siste store likestillingsutredningen, ble vedtatt i Stortinget i vår.

Mot Høyre og Fremskrittspartiets stemmer vedtok Stortinget dette:

«Stortinget ber regjeringen utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

– På dette området kan også bransjen bidra til å skape debatt og sette press på politikerne, sier Jervell.

Elektrofagene har allerede etablert prosjektet «Jenter i bil og elektro», der aktører innen videregående skole, arbeids- og næringsliv samarbeider om å nå et mål om 20 prosent jenter innen 2020. Her har det vær en viss framgang de siste årene, men fortsatt er nesten 95 prosent av lærlingene i elektrofagene menn.

 

LES MER: RørNorge etterlyser flere jenter 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse