loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Tor Backe er administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Krever endringer i SAK-forskriften

Jan Erik Røine / 2016-02-22 10:17:10

1. januar 2016 trådte ny ordning for sentral godkjenning i kraft. Her flyttet departementet matrisen for kompetansekrav og relevant utdanning fra veileder til forskrift.

– Det man imidlertid ikke gjør, og som åpenbart har blitt «fortiet», er å overføre den tidligere lenge praktiserte bestemmelsen om at lang praksis kan kompensere for manglende formell utdanning fra veiledning til forskrift, sier Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, på rornorge.no.

Har mistet en tiltaksklasse

Nå inneholder sak § 11-4 bare én mulighet til slik kompensasjon. I tiltaksklasse 1 kan man søke kommunen om fritak fra det formelle kravet med henvisning til lang praksis.

– Dette betyr at svært mange av våre medlemsforetak som har hatt godkjenning i tiltaksklasse 2 eller 3 (altså ofte høyere tiltaksklasse enn hva den formelle utdanningen tilsier) plutselig har mistet en tiltaksklasse når de i disse dager skal fornye den sentrale godkjenningen, sier Backe.

Dette er en drastisk innskjerping av kompetansekravet i SAK som verken Rørentreprenørene eller deres medlemsforetak har vært klar over.

– Denne uoppmerksomheten skyldes både det faktum at det i fjor var en rekke høringer på gang innenfor SAK og TEK som tok all vår oppmerksomhet, men også det faktum at DiBK og departementet i forbindelse med ESA-saken ga klart uttrykk for at opphevelsen av den lokale ansvarsretten ikke skulle få noen konsekvenser for bedriftene.

Har kontaktet departementet

Rørentreprenørene Norge har bedt departementet se nærmere på denne saken.

– Vi mener at ingen forskrift/lov skal kunne gis tilbakevirkende kraft, og vi krever prinsipalt at de berørte bedriftene etter SAK-forskriften får beholde sine tidligere tilkjente tiltaksklasser basert på lang relevant praksis. Subsidiært at det nye regelsettet får en overgangstid på minst 3 år, sier Backe.

Les mer om konsekvensene av endringen i neste utgave av Rørfag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse