loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
OPPSTARTSMØTE: Rundt 20 byggherrer, leverandører og forskere møttes på oppstartsmøtet for prosjektet VarmtVann2030 5. april. (Foto: Sintef Byggforsk)
OPPSTARTSMØTE: Rundt 20 byggherrer, leverandører og forskere møttes på oppstartsmøtet for prosjektet VarmtVann2030 5. april. Fra venstre: Terje Andersen (Uponor), Odd Skriden (Geberit), David Zijdemans (VVS-foreningen), Thorn Fredrik Hemsen (Armaturjonsson), Magnus Evje (Omsorgsbygg), Arne Vold Johansen (Høiax), Thale Sofie Plesser (Sintef Byggforsk), Dag Henning Sæther (Sintef Byggforsk), Joakim Larsen (Obos), Harald Taxt Walnum (Sintef Byggforsk), Thor Endre Lexow (Standard Norge), Eline Skard (Forskningsrådet). Bart Bleys (BBRI), Åse Lekang Sørensen (Sintef Byggforsk) og Espen Foss Johansen (Boligbygg). (Foto: Sintef Byggforsk)

Skal forske på varmt tappevann

/ 2017-04-06 12:04:42

I prosjektet VarmtVann2030 skal byggeiere og leverandører samarbeide med Sintef og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av varmt tappevann i Norge.

I fremtidens lavutslippssamfunn blir det behov for effektive og smarte løsninger for varmtvann. Det er forventet at energibehovet for varmt tappevann vil utgjøre en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger også i fremtiden.

Ulike bygningstyper

Målet med prosjektet VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.

Prosjektet finansieres av programmet Energix hos Forskningsrådet.

– Vi i Energix-programmet ser fram til full oppstart av dette spennende prosjektet. Vi håper det vil bidra til økt kunnskap om hvordan varmt tappevann virker inn på bygningers energikonsum, og at man i lys av ny kunnskap kommer opp med gode løsninger for hvordan energibruk knyttet til varmtvann kan reduseres, sier seniorrådgiver Eline Skard i Forskningsrådet.

– Vi ønsker Sintef Byggforsk og konsortiedeltakerne lykke til – og oppfordrer alle deltakerne til å vise like stort engasjement i det videre prosjektarbeidet som det ble vist på oppstartsmøtet.

Økt kunnskap må til

Oppvarming av tappevann i europeiske boligbygg utgjør rundt 13 prosent av det totale energiforbruket i en husholdning. I godt isolerte bygninger reduseres det totale energibehovet. I slike bygninger går en økende andel av det totale varmebehovet til varmtvann – gjerne rundt halvparten.

Kunnskap om faktisk bruk av varmtvann er viktig når man planlegger og drifter varmesystemer. Økt kunnskap om bruk og systemløsninger er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring.

– Det er relativt lite kunnskap om det faktiske behovet for varmt tappevann i Norge, sier forsker Åse Lekang Sørensen i Sintef.

– Men allerede på oppstartsmøtet i dag fikk vi høre relevante erfaringer fra forskningsprosjekter i Belgia og Sverige, hvor de har gjort tappevannsmålinger gjennom flere år.

Nye muligheter for VVS-bransjen

Boligbygg, sykehjem og hoteller er i fokus i VarmtVann2030. Disse bygningskategoriene har en høy etterspørsel etter varmtvann, og representerer også et stort antall sammenlignbare bygninger.

Målinger vil bli gjort i leiligheter fra Obos og Boligbygg, sykehjem fra Drammen Eiendom og Omsorgsbygg, og hoteller fra Olav Thon.

Produktleverandørene Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor er også partnere i prosjektet.

Prosjektet vil gi grunnlag for nye muligheter i VVS-bransjen og blant byggherrer, og bedre grunnlaget for forvaltnings- og standardiseringsarbeid.

Fakta om Sintef Byggforsk

  • Sintef Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur.
  • Instituttet løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling.
  • Tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.
  • Medarbeiderne jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i Sintef for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse