loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Oljefyr
FORBUD: Forslaget som ble sendt på høring idag innebærer at fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger forbys fra 1. januar 2020.

- Endelig forslag til forbud

Synnøve Prytz Berset / 2016-10-12 15:47:27

I dag sendte Klima- og miljødepartementet på høring forslag til forskrift om forbud mot fyring med fossil olje til oppvarming av bygninger.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) har miljødirektoratet utredet konsekvensene av et forbud mot fyring med mineralolje. De har i denne prosessen mottatt innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Enova.

Endelig

I høringsnotatet, som er publisert på regjeringen.no, beskrives forslaget i korte trekk på følgende måte:

«Forslaget innebærer at fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger forbys fra 1. januar 2020. Mineralolje er olje av mineralsk opprinnelse, også omtalt som fossil olje, herunder fyringsolje og fyringsparafin. Forbudet retter seg mot den som eier eller bruker fyringsanlegg. Det er selve bruken av mineralolje som reguleres. De som benytter mineralolje til bygningsoppvarming i dag må innrette seg med en annen oppvarmingsløsningen innen 2020.»

Guri Tajet, Prosjektleder i Oljefri Bygg 2020 i Klimaetaten, er veldig glad for at det endelig kommer et forslag til forskrift. Klimaetaten jobber med å formidle informasjon om det varslede forbudet, støtteordningene og hvilke løsninger man kan skifte til.

– Men vi må se nærmere på hva som ligger i forslaget. Det er jo foreslått to forskjellige innretninger på forbudet. En som er ambisiøs og en litt mindre ambisiøs, sier Tajet.

Guri_Tajet_nett

FORNØYD: – Først og fremst er vi veldig glad for at det endelig kommer forslag til forbud. Det har blitt varslet lenge, sier Guri Tajet i Klimaetaten.

To forslag

I høringsforslaget blir det altså skissert to mulige forbud: et som kun omfatter grunnlast og et som inkluderer spisslast. Grunnlast er den effekten som skal til å dekke hoveddelen av behovet for oppvarming over året i et normal år, og spisslast er den effekten som i tillegg til grunnlasten skal til for å dekke effektbehovet til oppvarming ved lave utetemperaturer.

«For yrkesbygg har det vært utredet et forbud som kun omfatter grunnlast og et forbud som også omfatter spisslast. For å få belyst alle konsekvenser best mulig ønsker KLD høringsinnspill til begge alternativene. Det er derfor presentert to alternativer for enkelte av bestemmelsene i forbudet, henholdsvis med og uten unntak for spisslast i yrkesbygg,» heter det i notatet.

– Vi kommer definitivt til å spille inn i den høringsrunden som kommer nå og har frist i begynnelsen av januar. Vi kommer til å se om forslaget er i samsvar med Oslo sine mål og se nærmere på hva som ligger inne av unntak på de to forslagene, sier Tajet, og legger til:

– Først og fremst er vi veldig glad for at det endelig kommer forslag til forbud. Det har blitt varslet lenge, så det er vi veldig fornøyd med. Vi håper at dette forslaget til forbud nå vil øke tempoet i oljeutfasingen, og oppfordrer folk tilby se nærmere på støtteordningene til Enova og Oslos klima-og energifond. I Oslo går det også an å få besøk av «Oljefrihjelpen», ring 22921400.

LES MER

– Bremser utfasingen av fossil olje

En gylden mulighet for bransjen

Ønsker flere energispesialister

– Utfasing av fossil olje går for tregt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse