loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
MANN FOR MENN: BNL-sjef Jon Sandnes erkjenner likestillingsutfordringen. – Byggenæringen har ikke råd til å rekruttere bare fra halve befolkningen, sier han. Sandnes sitt eget styre består utelukkende av menn. (Foto: BNL)

Byggenæringens Mandsforening

Arne Kongsnes / 2017-01-03 08:45:54

Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres 15 tilknyttede bransjeorganisasjoner har totalt 109 styremedlemmer. 7 av dem er kvinner.

Samtlige styreledere er også menn. 7 kvinner av 109 styremedlemmer gir en kvinneandel på 6,4 prosent.

Systematisk arbeid nødvendig

– Dette gjenspeiler hvor mannsdominert disse bransjene er og viser at det er behov for systematisk arbeid for å øke kvinneandelen fra topp til bunn i de aktuelle bransjene. Dette krever samarbeid fra myndighetene og bransjene selv, sier fagdirektør Claus Jervell hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

For å bedre rekrutteringen mener Jervell det er nødvendig både å få kvinner inn styrer, men også å jobbe for at jenter søker seg til utdanningene og trives på arbeidsplassene.

Claus Jervell761TRENGER SYSTEMATIKK: Fagdirektør Claus Jervell hos Likestillings- og diskrimineringsombudet råder bygg- og anleggsbransjen til å jobbe systematisk for å øke kvinneandelen. 

Bare menn i BNLs styre

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4.000 medlemsbedrifter og sysselsetter over 70.000 av de nesten 210.000 ansatte i bygg- og anleggsnæringen. Statistisk sentralbyrås 2015-tall forteller at kun 8,4 prosent av de sysselsatte i denne bransjen er kvinner.

BNL er i dag den nest største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

La oss starte på toppen: NHO har et styre på 10, der halvparten er kvinner.

BNL har et styre på 8 personer, samtlige er menn.

– Hva mener BNL om likestilling i egen organisasjon?

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL svarer:

– I administrasjonen i BNL er vi i balanse, og det syns vi er bra for organisasjonen.  I BNLs 15 bransjer er det for øyeblikket seks kvinnelige bransjedirektører. Her har det skjedd en endring i løpet av noen få år. Bransjene våre er tradisjonelt mannsdominerte. Derfor har vi i hovedsak mannlige tillitsvalgte. Noen bransjer har lykkes med å få kvinner inn i styrene, slik som blant annet EBA og Norsk Eiendom som har to hver. Rørentreprenørene har startet et eget kvinnenettverk hvor kvinner kan dele erfaringer og trekke frem rollemodeller og flere bransjer jobber aktivt for å rekruttere kvinner til sine styrer og utvalg.

– Hvor godt representerer et styre sin bransje når det utelukkende består av menn?

– Det er stor overvekt av menn i våre bedrifter, derfor har vi en ekstra utfordring med å løfte frem gode forbilder. Byggenæringen har ikke råd til å rekruttere bare fra halve befolkningen. Vi ser at det stadig blir flere kvinnelige ingeniører og det vil på sikt også bidra til å skape større kjønnsbalanse i deler av næringen.

Kan havne i strategien

BNL har heller ikke noe skriftlig nedfelt om sitt likestillingsarbeid.

– Vi vil få muligheter til å formulere dette nå som vi har en ny runde med strategiarbeid.

– Hva slags tiltak mener BNL er aktuelle for å bedre andelen kvinner i styret spesielt og bransjen generelt?

– Vi må løfte frem flere forbilder og arbeide målrettet for å øke andelen i alle ledd, ikke bare i styrene, men også ute på arbeidsplassene. Bedriftene må gi kvinner muligheter til å utvikle både seg og bedriften, sier Sandnes.

Skapes nedenfra

BNL-sjefen mener likestillingen skapes nedenfra og mener det er grunn til å se på hva som har skjedd på området miljø, klima og energi.

– Det er – tatt i betraktning denne næringens lange historie – et nytt arbeidsområde i bedriftene. Her har kvinnene gjort sitt inntog. Temaet opptar mange kvinner og de har skaffet seg kunnskaper som det er svært viktig for næringen å tilegne seg. I BNL-sammenheng er det lett å få kvinner med i utvalg og nettverk innenfor disse temaene.

Her er styreoversikten

Slik ser kjønnssammensetningen ut i BNLs 15 tilknyttete bransjeorganisasjoner:

 

Resten av organisasjonene har kun menn i styret:

 

Titler også for menn

Byggevareindustrien og Norske Murmestres Landsforening bruker titlene «formann» og «viseformann». Rørentreprenørene bruker «formann» og «nestformann».

Det klinger ikke godt i Språkrådets ører:

– Vi tilrår å bruke kjønnsnøytrale titler der det er mulig: «leder» i stedet for «formann» og «nestleder» i stedet for «nestformann», sier seniorrådgiver Erlend Lønnum i Språkrådet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse