loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
GRØNN EKSPERTISE: BNLs Rannveig R. Landet (t.v.) overleverte tirsdag byggenæringens bidrag til den grønne skiftet til Idar Kreutzer og Connie Hedergaard til regjeringens Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Foto: BNL

Hele bransjen bidrar til det grønne skiftet

/ 2016-09-20 15:39:21

– Når vår næring legger premissene for menneskers liv, helse og virke, har vi også et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet, sier Jon Sandnes i BNL.

Byggenæringens Landsforening (BNL) overleverte i dag sitt politikkdokument Grønt skifte til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren bruker nær 40 prosent av verdens ressurser og omkring 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til sektoren.

BNL har sammen med bransjene utarbeidet en helhetlig miljø- og energipolitikk, for å møte utfordringene for i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Styrker bransjen

– Vi håper Ekspertutvalget vil finne vårt innspill interessante, og at de vil gi anbefalinger til regjeringen som   kan styrke byggenæringens evne til å gjennomføre et grønt skifte i næringen, sier direktør for miljø- og energipolitikk i BNL Rannveig R. Landet, som overleverte dokumentet i dag.

BNL har vektlagt tre områder som griper inn i hverandre:

  • Klimagassreduksjon; -begrense global oppvarming
  • Sirkulær økonomi; -begrense og effektivisere ressursbruken
  • Klimaendringer; -begrense og forebygge skadelige konsekvenser av klimaendringene

 

Om klimagassreduksjon mener BNL at myndighetene spiller en nøkkelrolle.

– Ikke bare ved regelverksutforming og rammebetingelser generelt, men i stor grad hvordan de planlegger bo- og arbeidsregioner og infrastruktur som genererer minst mulig klimagassutslipp. Dette er et område som BNL er opptatt av å påvirke i riktig retning.

LAST NED OG LES: Grønt skifte – BNLs miljø- og energipolitikk mot 2030

BNL mener det er behov for en helhetlig politikk som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft. – Målene må være ambisiøse, men også realistiske, sier Jon Sandnes.

Krever forutsigbarhet

Sandnes peker på at uten lønnsomhet i bedriftene og hos deres kunder vil det ikke være mulig å gjennomføre det grønne skiftet. Forutsigbarhet i rammebetingelser blir et nøkkelord for god omstilling.

– Kundene har stor markedsmakt og kan bidra sterkt til det grønne skiftet. Det offentlige, som kjøper omkring 35 prosent av næringens leveranser kan også bidra til dette ved å sette gode krav i sine innkjøp.

BNL skal nå følge opp arbeidet med å lage handlingsplaner.

– Den store jobben starter nå. Vi er glade for at vi har alle 15 bransjer bak oss i dette arbeidet. Vi har vist at vi kan få til store endringer om vi setter oss høye mål og samarbeider i næringen som for eksempel da vi startet arbeidet med å redusere byggavfall til deponi på 90-tallet. Byggavfall til deponi er blitt redusert fra over 80 prosent til 11 prosent i dag. La oss håpe at vi kan få et like stort sprang på dette området, sier Landet, som også har koordinert dette arbeidet i BNL-fellesskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse